Ókortörténet tételek a BA záróvizsgához

 

1. Az egyiptomi Óbirodalom

2. Az Amarna-reform és az egyiptomi Újbirodalom

3. Sumerek és akkádok: a 3. évezredi Mezopotámia

4. Törvények és törvényhozók Mezopotámiában

5. Az asszír katonai nagyhatalom

6. Az Ószövetség népe. A zsidóság története a bronzkortól a hurbánig

 

7. A görög bronzkor

8. A polisvilág kialakulása és működése

9. A demokrácia kialakulása Drakóntól Kleisthenésig

10. A spártai állam és gazdasági alapjai

11. A görög-perzsa háborúk

12. II. Philippos és Nagy Sándor Makedóniája

13. Egy hellénisztikus monarchia bemutatása

 

14. A római köztársaság kezdetei

15. A "római forradalom" a Gracchusoktól Caesar haláláig

16. Augustus monarchiája

17. Pannonia

18. Dacia

19. Diocletianus reformja és államszervezete

20. Constantinustól Theodosiusig: a kereszténység államvallássá lesz