2014. szeptember 19-én
Bajnok Dániel
"Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen" címmel
summa cum laude minősítéssel megvédte doktori disszertációját.
Opponensek: Hegyi Dolores és Bolonyai Gábor
A bizottság elnöke: Ritoók Zsigmond

A disszertáció tézisei

A disszertáció2015. szeptember 21-én
Lindner Gyula
"Plutarchos De superstitione - A deisidaimonia a görög vallásban " címmel
summa cum laude minősítéssel megvédte doktori disszertációját.
Opponensek: Szekeres Csilla és Bolonyai Gábor
A bizottság elnöke: Ritoók Zsigmond

A disszertáció tézisei

A disszertációMinden érdeklődőt várunk SZÁNTÓ ZSUZSANNA nyilvános doktori védésére 2016. október 13-án 16.00 órára

BŐVEBB INFORMÁCIÓVissza a fôlapra