A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-218  BBN-TÖR-191

A kurzus címe: Bevezetés a görög és a római vallások történetébe (előadás)

Az oktató neve: Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne:

A kurzus leírása: Az előadás a téma nagysága miatt csak „bevezetés” lehet, néhány fontos kérdés vizsgálatával kíván olyan ismereteket adni, amelyek megalapozhatják a két kultúra különböző, de több szállal is összekapcsolódó vallásainak a feltérképezését. A félév során nagy hangsúlyt kap a vallástörténeti problémáknak a történelem többi területével való kapcsolata, olyan források és kérdések kerülnek elő elsősorban, ahol fontosak a társadalomtörténeti, politikatörténeti stb. aspektusok is.

A kultuszok, a mitológia, a papi testületek stb. vizsgálata lehetséges kapcsolódási pontokat teremt más diszciplínák felé is, mint például a kulturális antropológia, a szociológia vagy az irodalomtudomány, hiszen a vallástörténet nem képzelhető el ezeknek (és más) tudományoknak egyes eredményei és impulzusai nélkül.

A félév néhány témaköre:

A görög és a római vallás azonos vonásai és alapvető különbözősége.

A keleti hatások kérdése a görög mitológiában. 

Istenek, istennők, hérószok mitológiai történeteinek elemzése.

Mítoszelméletek.

Mitológia és történelem.

Alvilág.

Polisz és kultusz.

Delphoi szerepe a görög világban.

Vallás és politika.

Az etruszkok és a római vallás.

A római mítoszok, illetve hiányuk.

A köztársaság vallási intézményeinek kialakulása.

Vallás és politika Rómában. A „bacchanália-ügy”(Kr.e. 186.) elemzése.

Augustus és a római vallás.

Mágia.

Követelmények, értékelési szempontok: A félévet szóbeli vizsga zárja, amelynek anyaga az előadások és a kötelező irodalom.