A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215   BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Türannoszok kora

Az oktató neve: Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne : Szerda 12.00-13.30 MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása :  A kurzus egyik célja, hogy a görög történelem egy izgalmas korszakát, a 7-6.századot — amennyire egy félév alatt lehetséges — megismerjük. Erre a türannisz mint téma kiválóan alkalmas, ugyanis összekapcsolja a jelentős poliszok nagy részét, valamint a korra vonatkozó kérdések zömét. A másik cél módszertani: a forráselemzésnek, illetve egy problémafelvetés dolgozattá formálásának gyakorlásához kíván teret és segítséget, valamint ösztönzést biztosítani. A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű források közös feldolgozásán keresztül ismerkedünk a korszak fontos kérdéseivel, történetével, gondolkodásmódjával és nem utolsó sorban a korra vonatkozó források típusaival, valamint elemzésük lehetséges módjaival. A félév második felében egyes poliszok türanniszaival, illetve a türannisszal szemben alternatívát kínáló poliszok történetével fogunk foglalkozni.

Követelmények, értékelési szempontok:  Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4. hetében a korszak anyagából. A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.