A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215  BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Theophrastos Jellemrajzai mint történeti forrás

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne:

A kurzus leírása : Theophrastos Jellemrajzok c. műve az antik irodalom egyik legszórakoztatóbb alkotása. A szerő harminc rövid vázlatban mutatja be későklasszikus, korai hellenisztikus athéni társadalom karaktertípusait, és pellengérezi ki azok hibáit. A szemináriumon arra a kérdésre keressük a választ, hogyan lehet ezt a szöveget történeti forrásként használni. Mit mond a mű a különböző társadalmi csoportok közötti interakcióról, az egyén részvételéről a politikai életben, a családi életről és a vallásos mentalitásról?

Követelmények, értékelési szempontok : Referátum, szemináriumi dolgo