ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM

 

A felvételi jelentkezés előfeltétele

 

Az Ókortörténeti Doktori Program várja azoknak a történelem, latin vagy ógörög diplomás (legalább jó minősítésű) hallgatóknak a jelentkezését, akiket érdekel a görög vagy a római történelem, és latinul és/vagy ógörögül forrásokat tudnak elemezni. A történelem szakosok esetében igazolás szükséges latin vagy ógörög tanulmányokról (nyelvvizsga, záróvizsga, lezárt félév), de előnyt jelent a latin vagy ógörög diploma vagy abszolutórium.

A tanszék kutatási profilját az ókori feliratok jelentik, amelyekre társadalom-, had-, gazdaság- és vallástörténeti kutatások épülnek. Elsősorban ezeken a területeken számítunk jelentkezőkre, de a historiográfiai témák is szóba jöhetnek.

 

 

A program előadói:

Programvezető:

Németh György 

Résztvevő oktatók:

Hegyi W. György

Patay-Horváth András

 

 

Tanegységlista

 

Tárgykód

Tantárgy / tevékenység megnevezése

Kreditpont

Követelmény típusa

Heti óraszám

Felvétel típusa

Ajánlott félév

Ismételhetőség

Képzési és kutatási szakasz

120 kredit teljesítése kötelező

BTKD-TÖ-ÓKO-1

Vallástörténet

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-2

Antik tárgyi kultúra

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-3

Bevezetés a numizmatikába

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-4

Antik művészettörténet

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-5

Görög epigraphica gyakorlat

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-6

Latin epigraphika gyakorlat

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-7

Görög történetírók szövegolvasás

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-8

Római történetírók szövegolvasás

10

Gy

2

k

1--4

N

BTKD-TÖ-ÓKO-9

Konzultáció 1.

10

Gy

2

k

1

N

BTKD-TÖ-ÓKO-10

Konzultáció 2.

10

Gy

2

k

2

N

BTKD-TÖ-ÓKO-11

Konzultáció 3.

10

Gy

2

k

3

N

BTKD-TÖ-ÓKO-12

Konzultáció 4.

10

Gy

2

k

4

N

 

 

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-ÓKO-KV

Komplex vizsga

0

K

0

k

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatási és disszertációs szakasz

120 kredit teljesítése kötelező

 

 

 

 

 

 

Témavezetői konzultáció

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-ÓKO-13

Konzultáció 5.

10

Gy

2

k

5

N

BTKD-TÖ-ÓKO-14

Konzultáció 6.

10

Gy

2

k

6

N

BTKD-TÖ-ÓKO-15

Konzultáció 7.

10

Gy

2

k

7

N

BTKD-TÖ-ÓKO-16

Konzultáció 8.

10

Gy

2

k

8

N

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás I.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-1.1

Publikáció / tanulmányírás I.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.2

Publikáció / tanulmányírás I.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.3

Publikáció / tanulmányírás I.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-4

I

BTKD-TÖ-P-1.4

Publikáció / tanulmányírás I.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-4

I

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás II.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-2.1

Publikáció / tanulmányírás II.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.2

Publikáció / tanulmányírás II.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.3

Publikáció / tanulmányírás II.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-2.4

Publikáció / tanulmányírás II.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-8

I

 

Tudományos publikáció / tanulmányírás III.

 

 

 

k

 

 

BTKD-TÖ-P-3.1

Publikáció / tanulmányírás III.: kisebb terjedelmű magyar (kb. 40.000 leütés)

5

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.2

Publikáció / tanulmányírás III.: nagyobb terjedelmű magyar (40.000 leütés felett)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.3

Publikáció / tanulmányírás III.: idegen nyelvű (kb. 40.000 leütés)

10

EF

0

 

1-8

I

BTKD-TÖ-P-3.4

Publikáció / tanulmányírás III.: idegen nyelvű (40.000 leütés felett)

15

EF

0

 

1-8

I

 

Konferencia előadás

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-1.1

Konferencia előadás magyar nyelven

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-1.2

Konferencia előadás idegen nyelven

10

EF

0

szv

1-8

I

 

Szerkesztés / recenzió

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-2.1

Kötetszerkesztés

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-2.2

Recenzió

5

EF

0

szv

1-8

I

 

Tudományszervezés

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-3.1

Konferencia / előadóest szervezésében való egyszeri közreműködés

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-3.2

Több napos konferencia szervezésében való közreműködés

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-3.3

Konferencia-sorozat szervezésében való közreműködés

15

EF

0

szv

1-8

I

 

Külföldi kutatómunka

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-4.1

Egy hét időtartam (kb.)

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-4.2

Egy hónap időtartam (kb.)

10

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-4.3

Egy hónap feletti időtartam

15

EF

0

szv

1-8

I

 

Egyéb tudományos tevékenységek

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-5

Egyéb tudományos tevékenység

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-6

Ásatási és terepgyakorlat

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-7

Múzeumi gyakorlat

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-8

Gyűjtőmunka

5

EF

0

szv

1-8

I

 

Oktatási segédanyag

 

 

 

 

 

 

BTKD-TÖ-T-9.1

Kisebb terjedelmű

5

EF

0

szv

1-8

I

BTKD-TÖ-T-9.2

Nagyobb terjedelmű

10

EF

0

szv

1-8

I

Oktatási modul

 

30 kredit megszerezhető*

 

BTKD-TÖ-O-1

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

Gy

2

szv

1-8

N

BTKD-TÖ-O-2

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

Gy

2

szv

1-8

N

BTKD-TÖ-O-3

Heti 2 órás szeminárium vagy előadás

10

GY

2

szv

1-8

N

 

Vallástörténet:

A tárgy célja a görög és római vallástörténetre vonatkozó elméletek megismertetése, a vallástudományi iskolák rendszerezése. A hallgatóknak választott irányuknak (görög vagy római) megfelelôen elmélyültebben is meg kell ismerkedniük egy valláskutató vagy egy iskola fontosabb munkáival, téziseivel.

Irodalom:

Köves-Zulauf, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe, Budapest: 1995.

Dumézil, G.: Mítosz és eposz, Budapest: 1986.

A vallástörténet klasszikusai : szöveggyűjtemény. portrévázlatokkal / szerk. Simon Róbert. – Puskás Ildikó. Budapest :. Osiris, 2003.

Littleton, C. Scott: The New Comparativ Mythology. Berkeley - Los Angeles: 1973.

 

Antik tárgyi kultúra:

A tárgy célja a mindennapi élet eszközeinek, környezetének megismertetése a hallgatókkal. Ezzel az egyes korszakok technikai megoldásait, a termelô, utazó, kereskedô ember életét, munkáját segítô, olykor mégis mûvészi értéket képviselô eszközeit dolgozzák fel. A gyakorlat egy része múzeumokban folyik, hogy gyakorlati ismereteket szerezhessenek a tárgyi kultúráról.

Irodalom:

Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Clarke, John. The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250. Berkeley, 1991.

Richardson, L. Pompeii: An Architectural History. Baltimore, 1988.

Wallace-Hadrill, Andrew. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton, 1994.

Zanker, Paul. The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 1990.

 

Bevezetés a numizmatikába:

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a görög numizmatika alapjaival a pénzverés kialakulásától a római császárkor keleti provinciális pénzveréséig. Külön súlypontot jelent a pannoniai veretek tanulmányozása. A pénzverést, mint történelmi forrást teszi használhatóvá a doktoranduszok számára.

Irodalom:

Christ, K.: Antike Numismatik. Einführung und Bibliographie. 3. liad. Darmstadt 1991.

Howgego, C.: Ancient History from Coins, 1995.

Sutherland V.: Roman History and Coinage 44 BC - AD 69 - C.H., Oxford, 1987.

Wolfgang Szaivert: Moneta Imperii Romani (MIR 2 - 3), Wien, 1984.

Sutherland V.: Roman Coins. New York, 1974.

 

Antik művészettörténet:

A tárgy célja a görög, etruszk és római mûvészettörténet fô munkáival való megismerkedés, elsôsorban abból a célból, hogy bevezetést nyerjenek a politikai reprezentáció mûvészeti megjelenési formáival. Így válik a nagymûvészet számos alkotása is történetileg interpretálható forrássá a hallgatók számára.

Irodalom:

Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Kleiner, Fred S.: A History of Roman Art. Belmont, 2007.

 

Görög epigraphica gyakorlat:

A tárgy célja a görög felirattan elmélyült megismerése, az egyes forrástípusok elemzése, a szövegek ill. a feliratstatisztika értelmezése. A gyakorlat során megismerkednek a magyarországon ôrzött görög feliratos emlékekkel is.

Irodalom:

Meiggs, R. - Lewis, D.: A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the fifth century B. C., revised ed., Oxford 1988.

Rhodes, P. J. - Osborne, R.: Greek Historical Inscriptions 404-323 BC. Oxford, 2003.

Hudson MacLean, B.: An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine, University of Michigan Press, 2002.

Kovács P.: Corpus inscriptionum Graecarum Pannonicarum. Debrecen, 2007.

 

Latin epigraphika gyakorlat:

A kurzus célja elsôsorban a pannoniai feliratos anyag különféle típusainak tanulmányozása, és megismerkedés azzal, miként használhatók azok a municipiumok, a coloniák vagy akár a hadsereg életének pontosabb megismeréséhez.

Irodalom:

Sandys, J. E.: Latin Epigraphy. Groningen, 1969.

Schumacher, L.: Römische Inschriften. Stuttgart, 1990.

Meyer, E.: Einführung in die lateinische Epigraphik. Darmstadt, 1974.

 

Görög történetírók szövegolvasás:

A tárgy célja eredeti nyelvû szövegolvasással megismerni egy-egy görög történetíró írói módszereit és nyelvhasználatát. A hallgatók minden évben más íróval ismerkedhetnek meg (Hérodotos, Thukydidés, Xenophón, Polybios, Appianos).

Irodalom:

Az említett auctorok szövegrészletei.

 

Római történetírók szövegolvasás:

A tárgy célja eredeti nyelvû szövegolvasással megismerni egy-egy római történetíró írói módszereit és nyelvhasználatát. A hallgatók minden évben más íróval ismerkedhetnek meg (Livius, Sallustius, Tacitus, Suetonius, Ammianus Marcellinus).

Irodalom:

Az említett auctorok szövegrészletei.