SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

 

 

 

Hegyi W György

            Az archaikus görög világ

            Görög vallástörténet

            Római vallástörténet

            Res publica

            Antik történetírás

 

Németh György        

            Görög és római történelem

            Ephigarphica és papyrológia    

            Női szerepek a klasszikus antikvitásban

 

Patay-Horváth András:

            Görög művészettörténet
            Archaikus és klasszikus kori görög szobrászat
            Antik ikonográfia
            Ókori anyagi kultúra és az ezekre vonatkozó írott források
            Olympia, Pausanias