A kurzus kódja: BBN-TÖR-205/4

A kurzus címe: Görög történetírók

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne:  Kedd 8.00-10:00 MUK 6-8. I. em. 138.

 

 

A kurzus leírása : A szeminárium a legfontosabb görög történetírókal (Hérodotos, Thukydidés, Xenophón és Polybios)  foglalkozik. Válogatott szemelvények elemzésén keresztül szándékozik megismertetni az egyes művek tárgyát, a szerzők történetírói módszereit és a szemelvényekkel kapcsolatos forráskritikai problémákat.

 

Követelmények, értékelési szempontok:  Referátum, szemináriumi dolgozat.