A kurzus kódja: BBN-TÖR-205/2

A kurzus címe: A görög szövetségi államok

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne:Kedd 12:00-14:00 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása::

Az ókortörténetírás hosszú ideig csak a városállamoknak és a nagy birodalmaknak szentelt figyelmet. Léteztek azonban az ókorban, különösen a hellenisztikus korban több polis egyesüléséből létrejött szövetségi államok is. A szeminárium ezeknek a történetét kíséri végig, kitérve keletkezésük és felbomlásuk mellett a strukturális sajátosságaikra is.

 

Követelmények, értékelési szempontok:: Referátum, szemináriumi dolgozat