A kurzus kódja: BBN-TÖR-205/6

 

A kurzus címe: Későköztársaságkori politikusok

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 10-11.30, MUK 6-8. I. 138

 

A kurzus leírása: A szeminárium keretében Plutarkhosz, Appianosz , Cicero, Caesar és Sallustius munkái alapján a hallgatók a későköztársaságkor jelentős politikusait megismerjék.

 

Követelmények: korreferátum egy-egy adott témából (egy-egy politikus életrajzának ismertetése) és a kiselőadás írott változata jegyzetekkel és bibliográfiával ellátva.

 

Források: Iulius Caesar, A gall háború (Ford. Ürögdi György), Európa Könyvkiadó, Budapest 1965.

Iulius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi György), Európa Könyvkiadó, Budapest 1966.

Caius Sallustius Priscus összes művei (Ford. Kurcz Ágnes), Budapest 1978.

Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek), Magyar Helikon, Budapest 1965.

Appianos, Róma története (Ford. Forisek Péter – Hahn István –Kató Péter –Németh György – Patay-Horváth András – Ssipos Flórián), Osiris Kiadó, Budapest 2008.