A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-216  BBN-TÖR-204

A kurzus címe: A római köztársaság története (előadás)

Az oktató neve: Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne:

A kurzus leírása:  Az előadásnak egyik célja, hogy valamelyest átfogó képet adjon a római köztársaság történetéről, kitekintve a királyok korára és a principátusra is, a másik célja pedig, hogy a köztársaság kutatásának fontos problémái közül néhányat részletesebben is bemutasson.

A két cél nem zárja ki egymást, a kiválasztott, egymással összefüggő, részletesebben tárgyalt kérdések remélhetőleg összeállnak a korszak történetének egyik lehetséges értelmezésévé (a korszak egyik lehetséges történetévé). A kurzus — mint természetesen minden történelemmel foglalkozó kurzus — nagy hangsúlyt helyez az ókori források ismeretére, minden témát egy forráscsoport elemzésén keresztül fogunk tárgyalni.

A félév néhány témaköre:

A királyság megítélése a római politikai gondolkodásban.

A kettős consulság kialakulásának kérdése.

A senatus szerepe

A politikai eliten belüli, valamint a társadalom alsóbb rétegei felé irányuló kommunikáció.

Az állam ünnepei.

Az egyes magistraturák közjogi és politikai tartalma.

Samnis háborúk.

Róma és Itália.

A római „imperializmus” kérdése.

Politikai technikák és változásaik.

A polgárháborúk természete.

Köztársaság és principátus.

Követelmények, értékelési szempontok:  A félévet szóbeli vizsga zárja, amelynek anyaga az előadások és a kötelező irodalom.