A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215     BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Remekművek a görög szobrászat történetéből

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő 16.00-18.00    MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása:  A félév során néhány kiemelkedő ókori görög szobrásszal (pl. Myrón, Pheidias, Praxitelés) és a görög szobrászat néhány jelentős alkotásával (pl. delphoi kocsihajtó, Laokoón-csoport) ismerkedhetnek meg. A kurzus során tárgyalt alkotások az archaikus, klasszikus és hellénisztikus korszakból származnak, megtalálhatók köztük márvány- és bronzszobrok, különféle funkciójú domborművek, görög eredetik és római másolatok is.

Követelmények, értékelési szempontok: Órai referátum a megadott (általában idegen nyelvű) szakirodalom alapján egy-egy szobor(csoport)ról ill. egy-egy szobrász műveiről. Félév végén ZH az elhangzott anyagból.