A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215  BBN-TÖR-205

A kurzus címe: A pun háborúk története

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne:

A kurzus leírása: A római birodalom kialakulásában fontos állomás volt a Karthágóval vívott három háború. A félév során ezeknek a háborúknak az eseménytörténetét fogjuk áttekinteni, kitérve a háborúk gazdaság-, társadalom és hadtörténeti vonatkozásaira. A pun háborúkat a mediterrán világ tágabb kontextusában szemléljük, és különös figyelmet szentelünk a „római imperializmus“ problémájának.

Követelmények, értékelési szempontok: Referátum, szemináriumi dolgozat.