ELTE BTK, TI, 2012/13, I. (őszi) félév

 

BBN-TÖR-204

Németh György

K

3 kr

K. 8.00–9.30

MUK 6–8 252

 

Róma első ezer éve

 

Az előadás célja:

Az előadás és a hozzá kapcsolódó egyéni munka célja az, hogy a történelem szakos hallgatók áttekintést nyerjenek az ókori római történelemről a bronzkortól a Kr. u. 1. század kezdetéig. Az írásos források áttekintése mellett hangsúlyosan szerepelnek a tárgyi és régészeti emlékek. A kronológiai, földrajzi és fogalmi ismeretek elmélyítését szóbeli beugróként megírandó komplex zárthelyi (ZH) segíti elő a vizsgaidőszakban. Szóbeli vizsga az írásbeli sikeres teljesítése nélkül nem lehetséges.

 

A jegyszerzés feltételei:

Mint előadás látogatásköteles, a hallgató összesen legfeljebb három alkalommal hiányozhat.

A kurzushoz szóbeli vizsga tartozik. Feltétel: eredményes beugró ZH. A ZH segédanyagai (amik persze a szóbelihez is kellenek) megtalálhatók:

http://okort.btk.elte.hu/roma1.jpg

http://okort.btk.elte.hu/fogalmakroma.html

http://okort.btk.elte.hu/romateljes.pdf

 

Tematika:

 

09. 11. Italia népei és az etruszkok. Görög–római történelem (tankönyv = GRT) 3.1.1.–3.1.1.4.5; Görög-római szöveggyűjtemény (GRSZ) 7; 19. dok.

09. 18. Romulus és Remus. A római királyok. Dumézil, Köves-Zulauf és Wiseman elméletei. GRT 3.1.2.1–3.1.2.3. GRSZ 14; 15; 23; 102. dok.

09. 25. Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Tanaquil. GRT 3. 1. 2. 3–3.1.2.5. GRSZ. 31; 44; 45; 167. dok.

10. 02. A királyság bukása. A köztársaság első évei. Róma és Karthágó korai szerződései. A Poplios Valesios felirat. A XII táblás törvények. GRT 3. 1. 2. 5.–; 3. 2. 2. 2. 4. GRSZ 8; 47; 61; 79; 92. dok.

10. 09. Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének. GRT 3. 2. 4. 7– 3. 3. 1. 1. GRSZ 8; 150. dok.

10. 16. A pun háborúk. A Gracchusok és a földkérdés. GRT 3. 2. 2. 3. 1.–3.2.4.16. GRSZ 98; 99; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 120; 124; 125; 126. dok.

11. 06. A római választási rendszer. GRT 3.2.2.4.4.–3.2.2.5.1. GRSZ 128; 134; 138. dok.

11. 13. Polybios elmélete a római köztársaságról. Sallustius, Livius és Horatius hanyatlási koncepciója. Iugurtha háborúja. GRT 3. 2. 4. 2.–3. 2. 4. 3. GRSZ 96; 111; 113; 121; 122; 123; 127; 146; 147. dok.

11. 20. Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom. GRT 3.2.4.4. GRSZ 116; 135. dok.

11. 27. A Rubicon partján. GRT 3. 2. 4. 5.–3. 2. 4. 6. GRSZ 136; 137; 139; 140; 141. dok.

12. 04. Augustus és a köztársaság. GRT 3. 2. 4. 7– 3. 3. 1. 1. GRSZ 89; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 151; 154; 156; 157. dok.

12. 11. Az Iulius-Claudius dinasztia, és a principatus átalakulása Vespasianus korában. GRT 3. 3. 2. 1. – 3. 3. 1. 3. 2. GRSZ 153; 158; 159; 161; 162; 163; 167; 169; 171; 172; 173; 174. dok.

 

Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. (Csak az Ókortörténeti Tanszék honlapján felsorolt számú dokumentumok)

 

 

Ajánlott irodalom:

Vergilius: Aeneis. 6. ének.

Németh György (szerk.): Római történeti kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2001.