Németh György Szemináriuma, BBN–TÖR–205/4. 2006/2007 II. félév

 

Követelmények: 4 zárthelyi dolgozat (vaktérkép, görög történeti fogalmak, görög kronológia, forrásismeret) és az órai felkészülés.

 

02. 12. Az aristotelési Athéni állam, 1–42. caput. megbeszélése. Az athéni intézményrendszer kialakulása. Az athéni állam szemlélete.

02. 19. Az athéni állam 42. caputtól a végéig. Az athéni intézményrendszer működése. A sorsolás problémája (GTSZ 97).

02. 26. A pseudo-xenophóni Athéni állam. A mű szemlélete. A metoikosok és a felszabadított rabszolgák problémája. A rabszolgafelszabadítás módszerei. Miért jellemző a demokratikus államban a rabszolgák nagy tömegű felszabadítása? VAKTÉRKÉP ZH

03. 05. Xenophón: A lakedaimóniak állama. Miért idealizálja Xenophón Spártát?

03. 12. Plutarchos: Lykurgos. A rhétra problémája (GTSZ 54–55). Mikor alakult ki a spártai egyenlőség? Damónón felirata (GTSZ 116): az egyenlőség elmélete és a versenylótartás gyakorlata. GÖRÖG FOGALMAK ZH

03. 19. Az aristotelési Spártakép a Politikában (1269a9–1271a10). Aristotelés és a spártai nők örökösödési joga. Miért alakult ki az oliganthrópia?

03. 26. Hérodotos: a perzsa alkotmányvita (III. 61–97). Hérodotos történetírói módszere. Az államberendezkedés görög modellje. GÖRÖG KRONOLÓGIA ZH

04. 16. Thukydidés I. 1-23: az archaiologia. Hellas őstörténete egy Kr. e. 5. századi athéni megfigyelő szemével.

04. 23. Periklés halotti beszéde és az athéni járvány. A demokrácia képe Thukydidésnél (II. 34–54). FORRÁSOK ZH

05. 07. A mélosi dialógus Thukydidésnél (V. 84–116). Athén és a délosi szövetség. Az imperializmus és a kis államok. Mélos helyzete Kr. e. 416. előtt: az athéni szövetségi adók feliratai és a hozzájárulás a lakedaimóniak háborús költségeihez. Valóban áldozat volt Mélos?

05. 14. Aristophanés: Lovagok. Egy komédia társadalomképe. Kleón és a politikai elit kritikája Aristophanésnél. A demagógia és a demagógok.