SZEMINÁRIUM, TÖ-TÖN-215.03EC, BBN-TÖR-205/6EC A TÖRTÉNETÍRÁS KEZDETEI GÖRÖGORSZÁGBAN

2006/2007. 1. FÉLÉV H 10–11.30  I. em. 138.

 

09. 04. órafelvétel

09. 11. (Aristotelés): Athéni állam. 1–42. Az athéni intézményrendszer kialakulása. Az athéni állam szemlélete.

09. 18. (Aristotelés): Athéni állam. 43–végig. Az athéni intézményrendszer mûködése. A sorsolás problémája (GTSZ 97).

09. 25. Pseudo-Xenophón: Athéni állam. A mû szemlélete. A metoikosok és a felszabadított rabszolgák problémája. A rabszolgafelszabadítás módszerei. Miért jellemzô a demokratikus államban a rabszolgák nagy tömegû felszabadítása? Vaktérkép dolgozat megbeszélés

10. 02. Xenophón: A lakedaimóniak állama. Miért idealizálja Xenophón Spártát? Vaktérkép dolgozat

10. 09. Plutarchos: Lykurgos. A rhétra problémája (GTSZ 54–55). Mikor alakult ki a spártai egyenlôség? Damónón felirata (GTSZ 116): az egyenlôség elmélete és a versenylótartás gyakorlata. Fogalom dolgozat megbeszélése

10. 16. Hérodotos I. könyve + IX. 120–122. Miért Kroisos és Solón történetével kezdôdik a ? Fogalom dolgozat

11. 06. Hérodotos: a perzsa alkotmányvita (III. 61–97). Hérodotos történetírói módszere. Az államberendezkedés görög modellje. Kronológia dolgozat megbeszélés

11. 13. Thukydidés I. 1–23: az archaiologia. Hellas ôstörténete egy Kr. e. 5. századi athéni megfigyelô szemével.

11. 20. Periklés halotti beszéde és az athéni járvány. A demokrácia képe Thukydidésnél (II. 34–54). GTSZ dolgozat megbeszélés.

11. 27. Xenophón: Kürosz nevelkedése. VIII. 8. Egy utópia visszavonása. GTSZ dolgozat

12. 04. Aristophanés: Lovagok. Miért gyûlöli Aristophanés Kleónt? Pótdolgozat!

12. 11. Platón: Lakoma. Alkibiadés és Sókratés.

12. 18. Jegyek beírása.

 

GTSZ = Görög történelem szöveggyûjtemény.