VKN-125/2/1, XX-125/1. A Dunavidék római hadtörténete. – Lőrincz Barnabás

Péntek, 8.30-10, MUK 6-8, I. em. 138.

 

A kurzus leírása: Az óra keretében a dunavidéki tartományok (Raetia, Noricum, Pannonia, Moesia és Dacia) hadtörténetével ismerkednek meg a hallgatók a római hódítástól kezdve.

 

Kötelező irodalom:

 

Lőrincz B., Die römischen Hilfstruppen in Pannonien wärend der Prinzipatszeit Teil I: Die Inschriften. Wiener Archäologische Studien 3. Wien 2001.

Y. Le Bohec – C. Wolff (éd.) Les légions de Rome sous le Haut-Empire I. Lyon 2000.

 

Követelmények, értékelési szempontok: órai aktivitás és kis előadás megadott témából.