BBN-TSP-211/3, TÖN-310/2. Pannonia történetének forrásai. – Lőrincz Barnabás

Péntek, 12.30-14, MUK 6-8, I. em. 138.

 

A kurzus leírása: A szakszeminárium keretében Pannonia tartomány történetére vonatkozó írásos forrásokkal ismerkednek meg a hallgatók.

 

Kötelező irodalom és források:

 

Fehér B. - Kovács P. (szerk.) Az ókori Pannonia történetének forrásai II: Pannonia története Kr.u. 54-től a markomann háború kitöréséig (166), Károlyi Egyetemi Kiadó, Budapest 2003.

Kovács P. (szerk.) Az antik Pannonia forrásai Kr.u. 166-tól Kr.u. 192-ig, Pan Kiadó, Budapest 2006.

Kovács P. (szerk.) Az antik Pannonia forrásai a Severus korban, Pan Kiadó, Budapest 2007.

 

Követelmények, értékelési szempontok: órai aktivitás és kis előadás megadott témából.