BBN-TÖR-205/5, TÖ-215/4. Kr.u. I. századi császárok. – Lőrincz Barnabás

Péntek, 12.30-14, MUK 6-8, I. em. 138.

 

A kurzus leírása: A szeminárium keretében Suetonius és Plutarkhosz munkái alapján a Kr.u. 14-96 közötti császárok életével és uralkodásával ismerkednek meg a hallgatók.

 

Kötelező irodalom és források:

 

Gaius Suetonius Tranquillus, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné), Magyar Helikon, Budapest 1975.

Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé E.), Magyar Helikon, Budapest 1965, 1581-1617 (Galba, Otho).

 

Követelmények, értékelési szempontok: kis előadás a megbeszélt témából, s ennek írásos változata (= szemináriumi dolgozat).