BBN-TÖR-205/4, TÖ-215/3. Tacitus történeti művei – Lőrincz Barnabás

Péntek, 10-12, MUK 6-8, I. em. 138.

 

A kurzus leírása: A szeminárium keretében Tacitus történeti műveivel (Agricola-életrajz, Annales és Historiae) ismerkednek meg a hallgatók.

 

Kötelező irodalom és források:

 

Tacitus összes művei I-II. (Ford. Borzsák I.), Budapest 1970, 1980.

 

Követelmények, értékelési szempontok: kis előadás a megbeszélt témából, s ennek írásos változata (= szemináriumi dolgozat).