BBN-TÖR-205/3, TÖ-215/2. Caesar, a politikus és történetíró – Lőrincz Barnabás

Csütörtök, 12.30-14, MUK 6-8, I. em. 138.

 

A kurzus leírása: A szeminárium keretében a késői köztársaságkor legjelentősebb politikusának, C. Iulius Caesarnak a politikai pályafutásával és történeti műveivel ismerkednek meg a hallgatók a források alapján.

 

Kötelező irodalom és források:

 

Adamik T., Római irodalom az aranykorban, Seneca, Budapest 1994, 37-52.

Appianos, A római polgárháborúk I (Ford. Hahn I., Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, 249-469 (II. könyv).

Gaius Suetonius Tranquillus, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné), Magyar Helikon, Budapest 1975,7-53 (Az isteni Iulius).

Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé E.), Magyar Helikon, Budapest 1965,

484-533 (Caius Julius Caesar).

C. Iulius Caesar, A gall háború (Ford. Szepessy T.), Európa Könyvkiadó, Budapest 1964.

C. Iulius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdy Gy.), Európa Könyvkiadő, Budapest 1966.

 

Követelmények, értékelési szempontok: kis előadás a megbeszélt témából, s ennek írásos változata (= szemináriumi dolgozat).