BBN-TÖR-204, TÖ-216. Politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában – Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök, 8.30-10, MUK 6-8, II. em. 252.

 

A kurzus leírása: Az előadás-sorozat keretében a római köztársaság belpolitikai küzdelmeit ismerik meg a hallgatók (patriciusok és plebeiusok, optimaták és populares). Ezzel összefüggésben tárgyalásra kerül a római társadalom átalakulása a Kr.e. 3-2. században. Hangsúlyosan tárgyalásra kerül a populares-párti politikusok szerepe a politikai harcok eldurvulásában. A Kr.e. 1. században a politikai küzdelemben az egyes politikusok egyéni ambíciói kerülnek előtérbe, amelyek súlyos belpolitikai konfliktusokhoz vezetnek.

 

Kötelező irodalom: Maróti E., in: Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I., Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó Budapest 1992, 59-240.

Alföldy G., Római társadalomtörténet, Budapest 2002, 21-95.

 

Követelmények, értékelési szempontok: szóbeli vizsga = kollokvium