A kurzus kódja: P/TÖ/ÓKO-11

A kurzus címe: Latin epigraphika  Latin epigraphy

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek 10.00-11.30 MUK 6-8 I.em. 138

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók az egyes római felirattípusokat megismerjék, a feliratok rövidítéseinek feloldásait elsajátítsák. Az anyag szemléltetéséhez a Die Römischen Inschriften Ungarns-sorozat köteteit használjuk. A kurzus keretében mód nyílik a Magyar nemzeti Múzeumban őrzött feliratok tanulmányozására is.

Kötelező irodalom: Tóth István – Szabó Ádám, Bevezetés a római feliratok világába. University Press Pécs 1999.

Követelmények, értékelési szempontok: Az elhangzottakból beszámoló a kurzus végén, ill. két felirat leírása és értékelése.