A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN 215 BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Köztársaságkori politikusok Politicians of the Roman Republic

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 10.00-11.30  MUK 6-8 I.em. 138

A kurzus leírása: A szeminárium keretében Plutarkhosz, Appianosz , Cicero és Caesar munkái alapján a hallgatók a köztársaságkor jelentős politikusairól nyernek részletes tájékoztatást.

Források  Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford.: Máthé E.). Magyar Helikon, Budapest 1965.

Appianosz, Római polgárháborúk I-II (Ford. Hahhn I.). Akadémiai Kiadó, Budapest 1967.

Iulius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi Gy.). Európa Könyvkiadó, Budapest 1966.

Követelmények, értékelési szempontok: kis előadás a megbeszélt témából, s ennek írásos változata jegyzetekkel és bibliográfiával (= szemináriumi dolgozat).