GÖRÖG TÖRTÉNELEM, GÖRÖG KULTÚRA. HOMÉROSZTÓL PERIKLÉSZ KORÁIG

— Vizsgakövetelmények —

2007. tavasz félév

 

Források:

Homérosz: Ilias II., XVIII., Odysseia IX.

Hésziodosz: Munkák és napok.

Hérodotosz I. 1— 94., II. 1—59., III. 39— 60., 80—83., 118—149., IV. 145—167., V. 39—96., VI. 33—42., 51—84., 121—140. VII. 172—239.

Thuküdidész I. 1—23.

Aristotelész:                  Az athéni állam I—XXIII. és a töredékek.

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok: Thészeusz, Lükurgosz, Szolón, Themisztoklész

Szepessy Tibor (szerk.): Görög költők antológiája. Bp. 1982. 48—78., 82—91., 103-119, 125—132., 139—141. (Népdalok, Kallinosz,Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón, Theognisz, Phókülidész, Arkhilokhosz, Sapphó, Alkaiosz, Alkman)

Németh György (szerk.): Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Bp. 1996. 10—93., 104., 130.

 

 

Irodalom

Hegyi—Kertész—Németh—Sarkady: Görög történelem. Bp. 1995.103—163.

Hegyi W. György: Állam és gazdaság a tyrannosok korában. In: Sic Itur Ad Astra. 2000. 1-2. sz. 155-180.

Németh György: A polisok világa. Bp. 1999. 169—209.

Ritoók—Sarkady—Szilágyi: A görög kultúra aranykora. Bp. 19842. 45-67, 103—130. vagy: Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi Görög Művelődéstörténet. Bp. 2006. 47-71, 111-136