BBN-TÖR-191/1;  TÖ-TÖN-218/1 Bevezetés a görög és római vallás történetébe – Hegyi W. György

Csütörtök 12.30-14  MUK 4/B 172.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja hangsúlyozottan a bevezetés, ilyen óriási anyag esetében nem is lehet más. Az előadások tizenkét egymással összefüggő téma bemutatásával kívánnak használható képet adni a görögök és rómaiak vallásairól, az antik civilizációnak ezekről a meghatározó elemeiről. A témák a következő nagyobb témakörökhöz kapcsolódnak. A vallásosság: az istenekkel fenntartott kapcsolat néhány kultusz és az azokhoz kapcsolódó képzetek vizsgálatán keresztül. A térben és időben érintkező vallások egymáshoz való viszonya. A mitológia: szerepe ezekben a vallásokban, a történetek egymáshoz való viszonya stb. (Ehhez kapcsolódik a kurzus egyik „mellékes” célja: a hallgatók görög mitológiában való jártasságának erősítése.) A vallás és a történelem: a politika- és társadalomtörténet néhány fontosabb (ismertebb) tényének vallástörténeti aspektusait igyekszünk majd megérteni.

A kurzus nem köteleződik el egyetlen vallástörténeti iskola mellett sem, hanem több módszert és megközelítési módot fog bemutatni, amelyek — remélhetőleg — más korok és népek vallásaival való ismerkedésben is hasznosak lehetnek.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Szóbeli vizsga, ahol az előadáson elhangzottakról valamint a kötelező irodalomban (források és szakirodalom l. az Ókortörténeti Tanszék honlapját) olvasottakról kell számot adni. Az értékelésben nagy súllyal esik latba a hallgatók saját ötletekben, értelmezésekben megnyilvánuló érdeklődése a téma iránt (de ezek nem váltják ki a kötelező anyag ismeretét). Minden vizsgázó kap egy görög mitológiára vonatkozó kérdést is a fő témája mellé.