BBN-TÖR-205/8 Róma története a Gracchusok korától Augustusig – Hegyi W. György

Csütörtök 14.15-15.45 MUK. 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A címben jelölt százvalahány év Róma történetében a politikai és fegyveres konfliktusok sorozata, a res publica erodálódásának a kora. A kurzus ezeknek a konfliktusoknak a vizsgálatával igyekszik a köztársaság válságának miértjére válaszokat keresni, valamint végigkövetve egyes kirívónak, illetve átlagosnak tekinthető karriereket feltérképezni a római politikában ekkor jelenlévő alternatívákat. Rómának ez az időszaka rendkívül gazdag forrásokban, a kurzus a fentiekhez szorosan kapcsolódó másik célja ezek lehető legalaposabb (egy félév lehetőségeihez mérten) megismerése.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4 hetében a korszak anyagából (Ferenczy-Maróti-Hahn: Az ókori Róma története. Tankönyvkiadó, 1992. 150-259. Borzsák István (szerk.) Római történeti chrestomathia. Tankönyvkiadó, 1963. 38, 41, 44, 52-63, 66, 67. Ez utóbbi könyv esetében a számok nem oldalszámok, hanem a forrásszövegek sorszámai.) A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.