BBN-TÖR-205/7;  Az archaikus görög világ – Hegyi W. György

Szerda 14.00-15.30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű források közös feldolgozásán keresztül ismerkedünk a görögség archaikus korának fontos kérdéseivel, történetével, gondolkodásmódjával és nem utolsó sorban a korra vonatkozó források típusaival, valamint elemzésük lehetséges módjaival. A félév második felében egyes kiemelt témákat járunk körül, mint például néhány polisz korai története, a királyság problémája, a pénzverés, gyarmatvárosok, törvényhozók, türannoszok, művészek és szponzorok stb.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4 hetében a korszak anyagából (Hegyi-Kertész-Németh-Sarkady: Görög történelem, Osiris, 1995. 103-162. és Németh György (szerk): Görög történelem. Szöveggyűjtemény, Osiris, 1996. 40, 43, 45, 54-80. Ez utóbbi könyv esetében a számok nem oldalszámok, hanem a forrásszövegek sorszámai.) A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.