TÖ-TÖN-216/1,  BBN-TÖR-204/1 

A római köztársaság története

c. előadás irodalomjegyzéke 

2007-2008-as tanév I. (őszi) félév

 

 

Havas-Hegyi-Szabó: Római történelem. Bp. 2007. 99-343. oldalak

Alföldy G.:   Római társadalomtörténet. Bp., Osiris. 2000. 17-95. oldalak

 

 

Hahn I.(szerk.):Róma istenei. Bp. 1975. 141-194. oldalak

Borzsák I. (szerk.):  Római történeti chrestomathia. Bp. (1963.) szövegei közül a következõ sorszámúak:  4-73.

Livius: Elõszó; II. in:Livius A római nép története a város alapításától. Bp. 1982.

Plutarkhosz: Publicola, Cato Maior életrajza. In: Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Bp. 1978.

Polübiosz  6. könyv. in:Történeti könyvei. MáriabesenyőGödöllő, 2002.

Cicero: Az állam. Bp. 1995. 1-2 könyv.

Suetonius: Az Isteni Iulius. in: Gaius Suetonius Tranquillus: A Caesarok élete. Bp. 1984.