BBN-TÖR-204/1 A római köztársaság története – Hegyi W. György

Szerda 10.00-11.30 MUK 6-8. fszt. 11.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Az előadások a res publica történetének három csomópontja köré rendeződnek: a kialakulás, a 3-2. századi átalakulások és a principátusba való átmenet. A kurzus nem fog végighaladni évről-évre a politikatörténet eseményein, hanem egyes témák alaposabb tárgyalásával keres választ különböző kérdésekre. Például: hogyan működtek a köztársaság intézményei, milyen volt a politikai elit, milyen tényezők vezettek Róma sikereihez és kudarcaihoz, milyen normarendszerek szabályozták a politikai és a mindennapi életet, hogyan viszonyultak a rómaiak saját történelmükhöz, hogyan alakult Itália népeivel való kapcsolatuk stb. A kurzus — mint természetesen minden történelemmel foglalkozó kurzus — nagy hangsúlyt helyez az ókori források ismeretére, minden témát egy forráscsoport elemzésével fogunk tárgyalni.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Szóbeli vizsga, ahol az előadáson elhangzottakról valamint a kötelező irodalomban (források és szakirodalom l. az Ókortörténeti Tanszék honlapját) olvasottakról kell számot adni. Az értékelésben nagy súllyal esik latba a hallgatók saját ötletekben, értelmezésekben megnyilvánuló érdeklődése a téma iránt (de ezek nem váltják ki a kötelező anyag ismeretét).