BBN-TSP-211/5;  TÖ-3XX#4/3;  TÖN-310/3  Hérodotosz. Történetírás és történelem. – Hegyi W. György

Csütörtök 16.00-17.30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Hérodotosz az egyik legizgalmasabb történetíró, amióta van történetírás. Kutatási módszerei, forrásaihoz való viszonya, történelemfilozófiája, történetmondása, saját korának szellemi áramlataihoz való viszonya stb. olyan problémák, amelyeket külön-külön is, de összefüggéseiben is érdemes vizsgálni. A szeminárium egyes logoszok feldolgozásával, illetve párhuzamos források bevonásával kíván hozzászólni a fenti kérdésekhez. Minden szeminárium, de egy szakszeminárium különösen a résztvevők aktivitására és érdeklődésére épül: az órák a közös elemzésekből, vitákból és a diákok rövidebb beszámolóiból fognak állni.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A hallgatóknak az órai munkán kívül Hérodotosz egy szöveghelyének kommentálása és a szakirodalom egy cikkének bemutatása a feladata.