BBN-TÖR-191/2

BEVEZETÉS A GÖRÖG ÉS A RÓMAI VALLÁS TÖRTÉNETÉBE

2006-2007. I. (őszi) félév

Kötelező irodalom.

 

 

 

Kerényi Károly: Görög Mitológia. Budapest 1977. (Szeged, 1997) 89—101., (76-86.), 137—163., (117-138.) 187—200., (159-170)

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest. 2002.

Sarkady János (szerk.): Görög vallás görög istenek. Budapest. 1974. (Rövid bevezetőkkel ellátott forrásszemelvények a görög vallásról.) 41-236.

Hegyi Dolores (szerk.): Görög vallástörténeti chrestomathia. Budapest. 2005. 33-94.

Thomas Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995. 46-87., 241-249.

Hahn István (szerk.): Róma istenei. Budapest. 1975.  (Rövid bevezetőkkel ellátott forrásszemelvények a római vallásról.)

A fenti anyagból megszerezhető ismeretek mellett a következő mitológia alakok kilétével kell még tisztába lenni (ajánlott forrás: Kerényi Károly: Görög Mitológia. Budapest 1977.): Kadmos, Danaos, Perseus, Pelops, Sisyphos, Bellerophontés, Oidipus, Meleagros, Héraklés, Kekrops, Erechtheus, Théseus, Iasón, Médeia, Orpheus, Amphiaros, Atreus, a trójai háború hősei.