A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215   BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Háború a hellenisztikus korban

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne:

A kurzus leírása: Az Alexandros és Augustus között eltelt három évszázad a folyamatos háborúk korszaka volt a görög világban. A szeminárium egyrészt ezeknek a háborúknak a legfontosabb jellemvonásaival foglalkozik, másrészt azzal, milyen válaszokat adtak az egyes hellenisztikus  államok a háborúk nyújtotta kihívásokra. A félév során a következő témák kerülnek megbeszélésre: Nagy és kis háborúk a hellenisztikus korban. A hellenisztikus harcászat és taktika. Katonai kiképzés a hellenisztikus államokban. Háború és gazdaság (zsákmány, pénzügyi válságok). A háború és a hellenisztikus uralkodókultusz. A háború hatása a polisok társadalmára. A háború a hellenisztikus irodalomban és képzőművészetben.

Követelmények, értékelési szempontok: Referátum, szemináriumik dolgozat.