A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-214     BBN-TÖR-213

A kurzus címe: Az ókori Görögország története a régészeti leletek tükrében.

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

A kurzus időpontja, helyszíne: Szerda 12.00-13.30

A kurzus leírása:  Olyan régészeti leletek, leletegyüttesek kerülnek tárgyalásra, amelyek az írott forrásokból ismert történelmi képet egészítik ki ill. árnyalják. Az előadás a bronzkortól egészen a hellénisztikus korig terjedő időszakból merít témákat (pl. Trója, szicíliai gyarmatvárosok alapítása, az archaikus kori Spárta kultúrája, a pergamoni gall emlékművek). A nagy templomépítkezések (Delphoi, Athén, Olympia) mellett városok (Théra, Délos) és temetkezések (mükénéi aknasírok, verginai királysírok) is elemzésre kerülnek.

Követelmények, értékelési szempontok: Félév végén ZH az órán elhangzott anyagból és a megadott szakirodalomból.