Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

      ( 1. Az ókortörténet forrásai  19-43. oldal  2. Görög történelem 45-322.oldal)

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. (Csak az Ókortörténeti Tanszék honlapján  http://okort.btk.elte.hu/forrasg.html   felsorolt számú dokumentumok )

 

Ajánlott szakirodalom:

Németh György: A polisok világa. Korona Kiadó, Budapest, 1999.

Németh Gy. – Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.

Hegyi D. -Kertész I. -Németh Gy. - Sarkady J.: Görög történelem. Osiris Kiadó, Budapest, több kiadásban.

Németh György (szerk.): Görög történelem szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.