KÖTELEZŐ FOGALMAK

ÓKORI KELET

 

awílum, awélum

 

’ember’, a Hammurapi-törvénykönyvben a legmagasabb társadalmi helyzetű, szabad, teljes jogú személy; l. muskénum, wardum

átlós szövetség

Kínában a Hadakozó Fejedelemségek korában a nyugati Csin (Qin) állam azon törekvése, hogy a tőle keletre fekvő kisebb fejedelemségeket Csi (Qi) és Csu (Chu) államokkal szemben egy szövetségi rendszerbe tömörítse; l. hosszanti szövetség

bráhmana

értelmiságiek varnája

cartouche (’kartus’)

az uralkodó nevét tartalmazó ovális keret az egyiptomi írásokban

dareikosz

az I. Dareiosz által vert aranypénzek

dharma

az élet rendjét szabályozó isteni elv, a törvény

dzsáti

a varnán belüli, születés szerint meghatározott, közös őssel rendelkező csoportok

en

úr’, a koradinasztikus kor egyik uralkodói címe, hatalmának pontos jellege nem ismert, vlsz szakrális jellegű is volt; l. enszi, lugal

enszi

helytartó’, a koradinasztikus kor egyik uralkodói címe, hatalma szakrális jellegű is volt; a későbbi időkben egy isten helytartójából a király helytartója lett, majd az 1. évezredre már csak egy templomi tisztviselőt jelentett e cím; l. en, lugal

erős házak

Kínában a Han-dinasztia bukását követően, a széttagoltság és zűrzavar idején a vidéki arisztokrácia megerősített központjai, melyek az adott térség lakosságát ellenőrizték, de védelmét is ellátták

fáraó

az eredetileg nagy házat (per aa) jelentő szó az Újbirodalom idejére vált a király nem hivatalos elnevezésévé

hosszanti szövetség

Kínában a Hadakozó Fejedelemségek korában az északi Csi (Qi) és a déli Csu (Chu) állam azon törekvése, hogy a köztük fekvő kisebb fejedelemségeket Csin (Qin) állammal szemben egy szövetségi rendszerbe tömörítse; l. átlós szövetség

kárum

önkormányzattal rendelkező kereskedőtelep az óasszír korban; szó szerinti jelentésekikötő’,  ebből bővült az értelme kikötőnegyeddé, kereskedelmi negyeddé, majd településsé; l. wabartum

ksatrija

harcosok varnája

legisták

törvénykezők; Kínában, a Hadakozó Fejedelemségek korának gondolkodói, akik szerint az államot a jelen állapotokat figyelembevevő törvényekkel, és nem valamely régen élt filozófus tanításai alapján kell kormányozni; legjelesebb képviselőjük Han Fej-ce

lugal

király’, a koradinasztikus kor egyik uralkodói címe, hatalma inkább világi volt; ez az értelem öröklődött át a III. Ur-i dinasztia korára; l. en, enszi

Manu

a mítikus emberős, őt tekintik a törvényalkotónak

marjannu

hurri harcikocsi-tulajdonos arisztokrata réteg; a hettiták is hasonló értelemben használták a kifejezést

masztaba

téglalap alapú, téglatest vagy csonkagúla alakú egyiptomi sírépítmény

muskénum

a Hammurapi-törvénykönyv ranglétráján a szabadok és a szolgák közt elhelyezkedő, valamely nagyobb szervezőegységtől (palota, templom) függő, félszabad személy; l. awílum, wardum

nomarkhész

a nomoszok élén álló tisztviselő

nomosz

a kerületek görög elnevezése Egyiptomban; az Óbirodalom idején és a Középbirodalom 1. felében a közigazgatás alapja volt, később hatásköre vallásos eseményekre korlátozódott; l. uaret

pankus

hettita arisztokratikus gyűlés; eredetileg a palota tisztségviselői voltak tagjai; hatalma az adott király erejének függvényében változott, a hettita újbirodalomra névlegessé vált

súdra

szolgálattevők varnája

szatrapa

az Akhaimenida birodalom tartományainak kormányzói

szatrapia, szatrapeia

az Akhaimenida birodalom I. Dareiosz által létrehozott tartományai

sztúpa

Buddha ereklyéjét tartalmazó csúcsos buddhista szentély

Talmud

az Ószövetséghez írt kommentárok és magyarázatok; két fajtája a jeruzsálemi és a babilóni Talmud

Tóra

Mózes öt könyve

uaret

a III. Szenuszert/Szeszósztrisz által létrehozott, a nomoszrendszert felváltó három nagy közigazgatási egység; l. nomosz

vaisja

közemberek (kereskedők, kézművesek, földművesek) varnája

varna

a társadalom foglalkozási kategóriái

wabartum

Önkormányzattal nem rendelkező kereskedelmi lerakat az óasszír korban; l. kárum

wardum

szolga’, a Hammurapi-törvénykönyv legalacsonyabb rangú kategóriája; rabszolgaként való fordítása nem szerencsés, mert saját tulajdona lehetett, házasodhatott, és a rendelkezések őt is védték; l. awílum, muskénum