A római kronológia a királyság és a köztársaság korában                                           

 

814                             Karthágó (és Róma) alapításának (egyik) hagyományos

                                   évszáma (Timaios)

770 k.                          az első ismert görög írásos emlék Gabiiban (EULIN)

 

            753509          a római királyság kora

 

753      ápr. 21.            Róma alapításának (egyik) hagyományos időpontja

524 k.                          a kyméi (Cumae) Aristodémos győzelme az etruszkok fölött

                                   Campaniában

 

            509-27            a római köztársaság kora: res publica libera

 

509                             cos. L. Iunius Brutus. L. Tarquinius Collatinus

                                   suff.: P. Valerius Publicola. Sp. Lucretius Tricipitinus. M. Horatius

                                   Pulvillus

                                   Tarquinius Superbus elűzésének hagyományos évszáma

                                   az 1. római-karthágói szerződés hagyományos éve

507      szept. 13.         Iuppiter Capitolinus templomának felszentelése Rómában

496                             a Regillus-tavi csata a latin szövetség és a Tarquiniusok ellen

                                   egyik hagyományos időpontja (. Vagy: 493)

494                             a plebeiusok kivonulnak a Mons Sacerra: a hagyomány

                                   szerint a néptribunusi tiszt létrehozása

493                             az aedilis plebisek első megválasztása                        

                                   Spurius Cassius consul megköti a foedus Cassianumot Róma és a latinok közt

477      febr. 13.           (Ovidius) vagy júl. 18. (Livius) a 306 Fabius pusztulása

                                   Cremeránál (vagy 479 k.)

474                             I. Hierón syrakusai tyrannos a kyméi tengeri csatában legyőzi

                                   az etruszk-karthágói flottát

451                             decemviri és a XII táblás törvények (leges Duodecim

                                   Tabularum)

450                             második decemviri

                                   elkészülnek a XII táblás törvények

447                             évenként 44 quaestort választanak

445                             lex Canuleia a patriciusok és plebeiusok conubiumáról

444                             tribuni militares consulari potestate (367-ig többször)

443                             két patricius censort választanak a census elkészítésére

415                             athéni támadás Szicília ellen

413                             a syrakusaiak spártai segítséggel legyőzik a Szicíliára támadó

                                   athéniakat

406                             háború Veii ellen (396-ig), az ostrom költségeinek fedezésére

                                   kivetik az első tributumot

396                             Veii-t elfoglalják a rómaiak

387                             I. Dionysios elfoglalja Rhégiont

                                    júli. 18. (vagy 386) római vereség a keltáktól Alliánál, a Brennus vezette

                                   kelták betörése Rómába (Polybios)

385                             Satricum latin colonia a volscusok földjén

367                             leges Liciniae Sextiae

                                   Concordia-szentély felépítése

                        az egyik consul plebeius kell hogy legyen (vagy lehet)

366                             praetori tisztség bevezetése

                                   évente két aedilis curulist választanak a patriciusok közül

352                             az első plebeius censor Rómában

348                             második római-karthágói szerződés

                                   ludi saeculares

343                             első samnis háború (valószínűleg fiktív, 341-ig)

342                             a spártai III. Archidamos segít Tarasnak (Tarentum) a lucanusok

                                   ellen, de elesik a harcokban

mindkét consul lehet plebeius (vagy az egyik consul plebeius kell hogy legyen)

341                             latin háború (338-ig)

338                             a latin háború lezárása

a latin szövetség feloszlatása, megkezdődik Itália új szövetségi rendszerének kialakítása

337                             az első plebeius praetor Rómában

326                             második samnis háború (304-ig)

Q. Publilius Philo meghosszabbított consuli imperiuma (az első prorogatio)

                                   lex Poetilia Papiria megszünteti az adósrabszolgaságot (vagy

                                   313)

321                             a rómaiak megalázó caudiumi veresége a samnisoktól

314                              római győzelem Tarracinánál, a rómaiak elfoglalják Bovianumot

312                             Appius Claudius censor (308-ig) megkezdi a via Appia kiépítését

Róma és Capua között

306                             Róma és Karthágó harmadik szerződése

304                             második samnis háború vége, a rómaiak annektálják a közép-

                                   italiai marsus, marrucinus, paelignus és frentanus törzsek

                                   területét

300                             lex Ogulnia: a papi tisztségek felét plebeiusokkal kell betölteni

                                   lex Valeria de provocatione (vö. ius provocationis)

298                             harmadik samnis háború (290-ig)

295                             sentinumi csata, P. Decius Mus devotiója, római győzelem a

                                   samnisok, umberek és gallok fölött

290                             a harmadik samnis háború vége: a sabinok cives sine suffragio

                                   lesznek

287                             az utolsó secessio: lex Hortensia de plebiscitis: a római belső

                                   harcok lezárulta

283                             a boiusok és etruszkok veresége a Lacus Vadimoniusnál

280                              háború a Tarentum által segítségül hívott Pyrrhos épeirosi király, a samnisok és lucanusok ellen (272-ig), Pyrrhos győzelme Hérakleiánál (Heraclea)

                                   karthágói támadás Szicíliában

279                             Pyrrhos győzelme Ausculumnál

278                             Róma megállapodása Karthágóval Pyrrhos ellen

                                   Pyrrhos Szicíliában (276-ig)

277                             gall pusztítás Kis-Ázsiában

275                             M'. Curius Dentatus győzelme Pyrrhos felett Beneventumnál

272                             L. Papirius Cursor elfoglalja Tarentumot (Taras): szövetség a dél-

                                   itáliai görög polisokkal

                                   II. Ptolemaios Philadelphos barátsági szerződést köt Rómával

269                             önálló egységes ezüstpénz verése Rómában (denarius)

264                             az első gladiatorjátékok Rómában

                                   a mamertinusok Róma segítségét kérik

                                   Appius Claudius hadat üzen Carthagónak (Karthágó):

                                   első pun háború (241-ig), Messana elfoglalása

263                             syrakusai II. Hierón szövetsége Rómával

260                             római tengeri vereség a Lipari-szigeteknél,

                                   C. Duilius győzelme a Mylae melletti tengeri csatában

256                             római győzelem Ecnomusnál (Eknomos), M. Atilius Regulus

                                   consul suffectus afrikai hadjárata: a rómaiak Tunesnál (Tunis)

                                   telelnek

255                             M. Regulus afrikai katasztrófája Tunesnál

254                             a rómaiak elfoglalják Panormust (Panormos, Palermo)

253                             a római flotta hajótörése Palinurusnál

249                             ludi saeculares

247                             Hamilcar Barcas (Hamilkar Barkas) szicíliai offenzívája,

241                             Lutatius Catulus legyőzi Hanno pun flottáját az Aegates-

                                   szigeteknél, az első pun háború vége: Róma elfoglalja Szicíliát

240                             karthágói zsoldosfelkelés (237-ig)

238                             Sardinia és Corsica római provincia (vagy 237)

237                             Hamilcar (Hamilkar) leveri a karthágói zsoldosfelkelést

                                   Hamilcar Barcas hódításai Hispaniában

232                             C. Flaminius kis parcellákban kiosztja az ager Gallicust

229                             Hamilcar halála, Hasdrubal parancsnoksága Hispaniában

                                   első illyr háború (228-ig): Corcyra (Kerkyra), Dyrrachium

                                   (Dyrrachion), Apollonia (Apollónia) és Issa Róma szövetségese

228                             Teuta királynő megadja magát Illyriában, Demetrius Pharos

                                   uralkodója, római protektorátus az illyriai partvidéken

                                   római követek Athénban és Korinthosban

227                             Sicilia római provincia

226                             Iberus (Ebro)-szerződés Róma és Karthágó között

                                   a hispaniai befolyási övezetekről

225                             háború a kelták ellen Észak-Italiában (222-ig), győzelem a

                                   Telamon-hegyfoknál

                                   Sardinia és Corsica végleges pacifikálása

222                             M. Claudius Marcellus győzelme a kelták ellen Acerrae és

                                   Clastidium között, Marcellus párviadalban legyőzi

                                   Virdumarus kelta vezért (spolia opima): az insuberek megadják

                                   magukat

221                             Hasdrubal meggyilkolása, Hannibal parancsnoksága

                                   Hispaniában

                                   a circus Flaminius építése Rómában

220                             C. Flaminius censor megépíti a via Flaminiát Róma és Ariminium

                                   között

219      nov.                 Hannibal elfoglalja Saguntumot

218                             lex Claudia de nave senatorum

                                   második pun háború (201-ig): Hannibal Italiába vonul az

                                   Alpokon keresztül

217      tavasz               Hannibal legyőzi C. Flaminiust a Trasimenus-tónál

                                   Q. Fabius Maximus Verrucosust (Cunctator) dictator választják

216      nyár                 Hannibal győzelme Cannaenál

                                   a dél-italiai törzsek és Capua elpártolnak Rómától

215                             Hasdrubal veresége P. és Cn. Cornelius Scipiótól Hispániában

                                   makedón V. Philippos háborúja Róma ellen Hannibal oldalán

                                   Illyria és Hellas területén (205-ig): elsó makedón háború

213                             Hannibal elfoglalja Tarentumot (a fellegvár kivételével)

212                             a római M. Claudius Marcellus elfoglalja Syrakusait (Syracusae)

211                             P. és Cn. Scipio veresége és halála Hispaniában Mago és

                                   Hasdrubal seregeitől

                                   Hannibal Róma ellen vonul

                                   Capua eleste, az ager Campanus kisajátítása

210                             P. Cornelius Scipio partra száll a hispaniai Emporionban

209                             P. Cornelius Scipio elfoglalja a hispaniai Carhago Novát

                                   a rómaiak visszafoglalják Tarentumot

                                   a praetorok bérbe adják az ager Campanust

208                             Scipio győzelme Baeculánál

                                   Hasdrubal Italia felé vonul és Galliában telel

207                             Scipio győzelme Ilipánál (vagy 206)

                                   Hasdrubal veresége a metaurusi csatában

206                             Gades megadja magát Scipiónak, Italica alapítása

                                   Scipio Rómába megy

205                             béke V. Philipposszal, az első makedón háború vége

204                             Scipio átkel Afrikába

                                   Rómába hozzák Cybele (Kybelé) kultuszát

203                             Scipio legyőzi Syphaxot

                                   Mago veresége Galliában

                                   Hannibal visszatér Afrikába

202                             P. Cornelius Scipio győzelme Zamánál

                                   békekötés Karthágóval: a második pun háború lezárása

200      aug.                 második makedón háború V. Philippos ellen (197-ig)

199                             Sulpicius hadjárata Makedóniában

                                   az aitól szövetség csatlakozik Rómához

197                             Cethegus legyőzi az insubereket

                                   Flaminius győzelme Cynuscephalaenál (Kynoskephalai) V.

                                   Philippos ellen: a második makedón háború vége

                                   Hispania ulterior és Hispania citerior provinciák

196                             Hannibal Karthágó suffese, Hannibal reformjai

                                   Marcellus legyőzi az insubereket

                                   Flaminius az isthmosi nyilatkozatban bejelenti Hellas

                                   szabadságát

195                             római követség Karthágóban, Hannibal száműzetésbe vonul

                                   Catót Hispaniába küldik a zavargások elfojtására

                                   a lex Porcia egyik lehetséges időpontja

192      nov.                 háború III. Antiochos seleukida uralkodó ellen (188-ig)

191                             a ludi Megalenses bevezetése

190                             döntő római győzelem Magnésiánál, a Maiandros mellett, III.

                                   Antiochos ellen

                                   béke Róma és az aitól valamint achai szövetség között

188      tavasz               apameiai béke: a III. Antiochos elleni háború vége

186                             senatus consultum de Bacchanalibus

184                             Cato censor

                                   Scipio Africanus halála Liternumban (vagy 183)

180                             lex Villia (Vilia) annalis a cursus honorum szabályozásáról

                                   Luca, az utolsó latin colonia alapítása

179                             Gracchus lezárja a celtiberek elleni háborút

                                   V. Philippos halála, utóda Perseus

172                             Róma történetében először mindkét consul plebeius

                                   a pergamoni Eumenés Róma segítségét kéri Perseus ellen

171                             harmadik makedón háború Perseus király ellen (168-ig)

168      jún. 21.            a rómaiak győzelme Pydnánál a makedón Perseus ellen

167                             Epirus (Épeiros) kifosztása, Macedonia négy, Illyria két

                                   protekturátusra osztása

                                   Rhodos elveszíti az apameiai békében megkapott Cariát (Karia)

                                   és Lyciát (Lykia), de Cato közbenjárására megmarad Róma

                                   szövetségese

                                   eltörlik a római polgárok közvetlen adóztatását (tributum)

                                   Polybios Rómába érkezik

166                             Maccabeus felkelés Palaestinában

155                             Dalmatia leigázása

154                             Róma hispaniai háborúi (133-ig), háború a Viriathus vezette

                                   luzitánokkal (138-ig)

153                             a consulok január elsejétől lépnek hivatalba

152                             Masinissa hadjárata karthágói területek ellen

151                             Karthágó hadüzenete Masinissának

150                             karthágói vereség, Róma elhatározza, hogy beavatkozik a

                                   háborúba Karthágóval szemben

149                             a rómaiak partra szállnak Afrikában: a harmadik pun háború

                                   (146-ig), Utica Róma oldalára áll

                                   lex Calpurnia de pecuniis repetundis a zsarolási ügyekről

                                   Macedonia felkelése Andriscus (Andriskos) vezetésével: negyedik

                                   makedón háború

148                             Macedonia római provincia

                                   Massinissa numida király halála (149 vagy 148)

                                   Micipsa numida király

146                             ludi saeculares

                                   Scipio Aemilianus lerombolja Karthágót, Africa provincia

                                   Karthágó területén

                                   achaiai háború, Mummius lerombolja Korinthost,

                                   Achaia provincia

143                             celtiber lázadás, numantiai háború

138                             a lusitaniai Viriathus meggyilkolása

136                             a rómaiak ki akarják szolgáltatni a megalázó fegyverszünetet    kötő C. Hostilius Mancinus volt consult a numantiaiaknak

                                   az első szicíliai rabszolgafelkelés Eunus és Cleon vezetésével

                                   (132-ig)

134      dec. 10.           Ti. Sempronius Gracchus néptribunus

133                             III. Attalos meghal és végrendeletileg Rómára hagyja Pergamont

                                    leges agrariae vagy leges Semproniae: Ti. Gracchus földtörvénye

                                   és földosztó bizottsága, Ti. Gracchus reformjához Pergamon

                                   jövedelmét akarja fölhasználni

            nyár                 Numantia kapitulációja Scipio Aemilianus előtt

            ősz                   Ti. Sempronius Gracchus néptribunust megölik

                                   polgárháború és Aristonicus (Aristonikos) rabszolgafelkelése

                                   Kis-Ázsiában (129-ig)

132                             Rupilius leveri az első szicíliai rabszolgafelkelést

131                             P. Licinius Crassus veresége és halála Asiában

130                             M. Perperna megtámadja és elfogja Aristonicust

                                   Stratoniceánál, Aristonicust Rómában kivégzik

129                             P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus halála

126                             a gall háború kezdete: Massilia segítséget kér a salluviusok ellen

123                             C. Sempronius Gracchus néptribunus, leges Semproniae:

                                   lex Sempronia de provinciis consularibus

122                             C. Gracchus másodszor néptribunus

                                   C. Gracchus telepítési terve Karthágó területén

                                   colonia Iunonia néven

                                   háború az allobroxok és arvernusok ellen:

121      nyár                 senatus consultum ultimum, C. Gracchus halála

119                             a Gracchusok földosztó bizottságának megszűntetése

118                             Micipsa numida király halála, Adherbal, I. Hiempsal és Iugurtha

                                   öröklik a numida királyságot

113                             Cimber háború: germán betörés a római birodalomba,

                                   római vereség a germánoktól Noreiánál

112                             a cirtai mészárlás, Adherbal numida király meggyilkolása

                                   háború Numidiában Iugurtha ellen (105-ig)

109                             Metellus veszi át az Iugurtha elleni parancsnokságot

107                             Marius első consulsága és katonai reformjának kezdete

                                   Marius veszi át az Iugurtha elleni hadjárat irányítását

105                             Q. Servilius Caepio és Mallius veresége a cimberktől Arausiónál

                                   Iugurtha veresége, apósa, Bocchus kiszolgáltatja Iugurthát L.

                                   Cornelius Sullának

                                   Marius hadjárata a cimberek ellen (101-ig)

104                             a második szicíliai rabszolgafelkelés (101-ig), vezetője Salvius, aki

                                   Tryphón néven királlyá kiáltotta ki magát

103                             L. Lucullus legyőzi Tryphón felkelőit, de a lázadók egy része még két

                                   évig tartja magát a szicíliai hegyekben

                                   Saturninus néptribunus

102                             Marius győzelme a teutonok fölött Aquae Sextiaenél

                                   M. Antonius hadjárata a kalózok ellen Ciliciában

101                             Marius győzelme a cimberek fölött Vercellaenél

100                             L. Appuleius Saturninus második tribunátusa, C. Servilius

                                   Glauciával folytatni akarják a Gracchusok politikáját: lázongások

                                   Rómában, Marius rendet teremt (senatus consultum ultimum),

                                   Saturninus és Glaucia meggyilkolása

                                   Marius lex agrariája

91                               M. Livius Drusus néptribunus javaslatai: lex frumentaria,

                                   lovagok felvétele a senatusba, a bíróságok

                                   újjászervezése, polgárjog a szövetségeseknek a javaslatokat

                                   elutasítják, Drusust megölik

                                   italiai szövetséges háború Róma ellen (88-ig): mészárlás

                                   Asculumban, az italicus törzsek államszövetséget hoznak létre,

                                   központja Corfinium, amelynek nevét Italiára változtatják, a

                                   szövetséget 2 consul. 12 praetor és 500 tagú senatus irányítja

90                               lex Iulia: Iulius Caesar consul javaslatára megadja a

                                   polgárjogot azoknak a szövetségeseknek, akik kitartottak

                                   Róma mellett a szövetséges háborúban

89                               Pompeius Strabo és Sulla győzelmei a szövetséges háborúban

                                   a lex Plautia Papiria a Pótól délre lakó szövetségesek számára

                                   biztosít polgárjogot, ha 60 napon belül leteszik a fegyvert

                                   a lex Pompeia Gallia Cisalpina lakóira is kiterjeszti a

                                   latin polgárjogot

                                   első mithridatési háború (85-ig)

88                               P. Sulpicius Rufus néptribunus: az új polgárokat mind a 35

tribus között osztják el, Marius kapja meg (Sulla helyett) a Mithridatés elleni háború parancsnokságát

                                   Sulla bevonul Rómába, leges Corneliae

                                   Mithridatés lerohanja Kis-Ázsiát, római polgárok legyilkolása

87                               Cinna uralma Rómában (84-ig), leges Corneliae

                                   Sulla elhagyja Italiát és Mithridatés ellen háborúzik (83-ig)

86                                Marius halála

                                   Sulla elfoglalja Athént, chaeroneai és orchomenusi csata

85                               dardanosi béke (Rómában nem ratifikálják),

Sulla Ephesosban újjászervezi Asia provinciát

84                               Cinnát meggyilkolják

83                               Sulla Italiában, újból fellángol a polgárháború

                                   leég a capitoliumi Iuppiter templom

                                   Sertorius praetor Hispaniába menekül

                                   második mithridatési háború: L. Murena hadjárata Mithridatés

                                   ellen (82-ig)

82        tavasz               Sulla győzelme Sacriportusnál, a samnisok legyilkolása

                                   Pompeius visszafoglalja Szicíliát Sulla számára

            nov. 1.             Sulla győzelme a Porta Collinánál, proscriptio

            dec.                 lex Valeria de imperio: Sulla L. Valerius Flaccus javaslata

                                   alapján dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae

81                               leges Corneliae: lovagok felvétele a senatusba, a tribunicia

                                   potestas megnyirbálása, provinciák kormányzásának

                                   egységesítése stb.

                                   Pompeius visszafoglalja Africát

80                               Sertorius Hispaniában fellázítja a luzitánokat

79                               Sulla lemond hatalmáról

78                               Sulla halála

                                   M. Aemilius Lepidus puccskísérlete

77                               Pompeius és Catulus leverik Lepidus felkelését (senatus

                                   consultum ultimum)  

Sertorius és M. Perperna hatalmának csúcspontja Hispaniában

                                   Pompeius háborúja Sertorius ellen (72-ig)

74                               bithyniai Nikomédés Rómára hagyja országát,

harmadik mithridatési háború (64-ig), Lucullus és Cotta

                                   hadjárata Mithridatés ellen, M. Antoniusé a kalózok ellen

73                               Spartacus rabszolgaháborúja (71-ig)

                                   C. Verres Szicília kormányzója (71-ig)

72                               Sertorius meggyilkolása, M. Perpernát Pompeius halálra ítéli

                                   a consulok veresége Spartacustól, M. Licinius Crassus a Spartacus

                                   elleni hadjárat parancsnoka

71                               Crassus legyőzi Spartacus seregét, Spartacus halála

70                               a consulok, részlegesen megváltoztatják a sullai

                                   államberendezkedést: lex Pompeia Licinia visszaadja a

                                   néptribunusok hatalmát

                                   az esküdtbíróságokban a senatorok, lovagok és tribuni aerarii

                                   vesznek részt

                                   Lucullus felszabadítja Kis-Ázsiát

                                   Verres pere

69                                Lucullus hadjárata Armeniában, tigranocertai csata

68                               Lucullus hadjárata Észak-Armeniában

                                   Nisibis bevétele

67                               lex Gabinia: Pompeius rendkívüli felhatalmazása a kalózok

                                   ellen, a kalózok legyőzése

                                   Mithridatés legyőzi a rómaiakat Zelánál

66                               lex Manilia: Pompeius rendkívüli felhatalmazással vezeti a                                                        Mithridatés és Tigranés elleni háborút

                                   Pompeius megegyezik a parthusokkal és legyőzi Mithridatést

                                   a kijelölt consulok megvesztegetés miatt nem vehetik át

                                   hivatalukat (P. Cornelius Sulla. P. Autronius Paetus)

65                               Mithridatés a Krímbe menekül

                                   Pompeius kaukázusi hadjárata

64                               Pompeius létrehozza Bithynia és Pontus provinciát valamint

                                   Syria provinciát

63                               Iulius Caesar pontifex maximus

            okt.                  Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet

                                   Cicero consul felszámolja L. Sergius Catilina felkelését (senatus

                                   consultum ultimum)

                                   Mithridatés halála

62        elején               Catilina elesik Pistoriánál

                                   Caesar praetor

61                               Iulius Caesar hadjárata Nyugat-Hispaniában

                                    Pompeius triumphusa

60                               első triumviratus (Pompeius, Caesar, Crassus)

                                   a helvétek fenyegetik Galliát (59-ig)

60        után                 Boirebistas (Burebista) dák királyságának megerősödése

                                   a dákok legyőzik a boiusokat és a tauriscusokat és nagy

                                   területeket hódítanak meg az Alföldön és Dél-Szlovákiában

59                               cos. C. Iulius Caesar. M. Calpurnius Bibulus

                                   lex Iulia agraria, lex Iulia de repetundis

                                   P. Clodius Pulcher patriciusból plebeiussá minősítteti át magát,

                                   hogy pályázhasson a néptribunusi tisztségre

58                               P. Clodius Pulcher néptribunus. lex Clodia de collegiis

                                   ingyen gabonaosztás a népnek

                                   Cicero elmenekül Rómából

                                   Caesar galliai proconsulatusa (49-ig)

                                   Caesar győzelme a helvétek és Ariovistus felett

57                               Caesar hadjárata a belgák és a nerviusok ellen

                                   Cicero visszatérése Rómába

                                   gabonaválság Rómában: Pompeius cura annonae öt évre

56        ápril.                lucai konferencia, az 1. triumviratus megújítása

55                               Caesar britanniai hadjáratai (54-ig)

54                               Pompeius hispaniai proconsulatusa (54-49)

53                               Clodius és Milo utcai harcai Rómában

                                   elmaradnak a consulválasztások

                                   Crassus veresége a parthusoktól, és halála Carrhae-nál

                                   gall szövetség Vercingetorix vezetésével

52        jan.                  zavargások Rómában, senatus consultum ultimum,

                                   Clodius halála,

Alesia elfoglalása: Caesar győzelme Vercingetorix felett

                                   lex Pompeia de provinciis (vö. cursus honorum, leges de ambitu)

51                               Gallia Comata római provincia

                                   XII. Ptolemaios halála Egyiptomban: örökösei XIII. Ptolemaios és

                                   VII. Cleopatra

50        nov.                 Marcellus consul felszólítja Pompeiust, hogy mentse meg a res

                                   publicát

49        jan. 10-11.       Caesar átkel a Rubiconon, a polgárháború kezdete

            márc. 17.         Pompeius elhagyja Italiát

                                   Caesar dictaturája (44-ig)

                                   Caesar első hispaniai hadjárata, Massilia kapitulál

48        aug.                 Caesar győzelme Pompeius felett Pharsalosnál

                                   Pompeiust meggyilkolják Egyiptomban

            okt.                  Caesar dictator egy évre

                                   Caesar Egyiptomban: az alexandriai háború és Caesar viszonya

                                   Cleopatrával (47-ig)

47                               Caesar győzelme Zelánál Pharnakés pontosi király felett

            dec. 25.           Caesar africai hadjárata a senatusi ellenzék ellen (46-ig)

46        febr.                 thapsosi csata. Ifj. Cato öngyilkossága

                                   Numidia római provincia Africa Nova néven,

                                   első helytartója Sallustius, a történetíró

            júl.                   Caesar Rómában, leges Iuliae

                                   Caesar második hispaniai hadjárata a senatusi ellenzék ellen

                                   (45-ig)

45                               cos. C. Iulius Caesar IV sine collega

            jan. 1.              az Iulianus-naptár bevezetése

            márc.               mundai csata

                                   parthus invázió Syriában

44                               cos. C. Iulius Caesar V. M. Antonius

                                   Caesar dictator perpetuus

            márc. 15.         Caesar meggyilkolása

                                   hivatalossá válik Octavianus adoptiója Caesar által

                                   colonia Iulia Carthago alapítása Caesar terveinek megfelelően

            dec.                 Antonius körülzárja D. Brutust Mutinánál

43        jan. 2.              Octavianus imperium propraetorét kap

                                   lex Pedia Caesar gyilkosainak megbüntetéséről

            ápr. 21.            csata Mutinánál: Hirtius és Pansa consulok halála

                                   a fogságba esett D. Brutust kivégezteti Antonius

            aug. 19.           Octavianus consul suffectus

            nov. 27.           Lex Titia: a triumvirátus megalapítása (M. Antonius, M.                                                           Aemilius Lepidus, C. Octavianus tresviri)

                                   proscriptio

            dec. 7.             M. Cicero halála

42        okt. 23.            a triumvirek győzelme Philippinél Caesar gyilkosai felett

                                   Gallia Cisalpinát Italiához csatolják

41                               M. Antonius Alexandriában

                                   perusiai háború (Octavianus és Antonius testvére között)

40        febr.                 Perusia bevétele

            nyár                 Octavianus feleségül veszi Scriboniát

            szept.               brundisiumi egyezmény

38                                Octavianus házassága Liviával

37                               Herodes uralkodásának hivatalos kezdete

            szept./okt.        tarentumi egyezmény: a triumviratus megújítása (vö. tresviri)

36                                Sex. Pompeius veresége Naulochosnál

                                   M. Aemilius Lepidus eltávolítása a triumvirátusból

                                   Antonius parthiai offenzívája

                                   Octavianus megkapja a tribunusi sacrosanctitast

35                               Octavianus hadjárata a Balkánon az iapodok és a Dráva-Száva

                                   közti pannon törzsek ellen (33-ig): Siscia elfoglalása

33                               szakítás Octavianus és Antonius között

32                               Antonius és Octavia válása

31        szept. 2.           Octavianus győzelme Actiumnál Antonius és Kleopatra                                                           flottája felett

30                                Octavianus elfoglalja Alexandriát

                                    Antonius és Kleopatra öngyilkossága

                                   Aegyptus provincia: Octavianus bevezeti a tributum capitist

29        jan. 11.                        Ianus templomának első bezárása

                                   lex Saenia elfogadása a patriciusok kiegészítéséről a plebeiusok

                                   soraiból

            aug. 1315.     Octavianus háromszoros triumphusa

                                   (Dalmatia, Actium, Egyiptom)

28                               Octavianus princeps senatus

                                   Octavianus és M. Vipsanius Agrippa censust rendez

                                    a palatinusi Apollo templom felavatása

27        jan. 13.            restitutio rei publicae (res publica restituta)

                                   Octavianus a köztársaság visszaálllításának elismeréséül az Augustus

nevet kapja

 

            Kr. e 27Kr. u. 284  principatus