A kurzus kódja: BBN-TÖR-204, TÖN-216

 

A kurzus címe: A római köztársaság válsága és a korai principatus története

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 8.15-9.45, MUK 6-8. II. 252

 

A kurzus leírása: Az előadás-sorozat a római történelem Kr.e. 133-Kr.u. 192 közötti szakaszát tekinti át. Megvilágítja az okokat, amelyek a római köztársaság válságához vezettek, ismerteti a próbálkozásokat, amelyek a kritikus helyzet megoldását célozták (s azt is, hogy milyen eredménnyel vagy eredménytelenséggel); a politikai küzdelmeket, amelyek gyakran polgárháborúa torkoltak; Caesar jelentőségét a késői köztársaság történetében, majd a meggyilkolása utáni polgárháborús helyzetet, amelyből egy bő évtized után Octavianus/Augustus került ki győztesen; az Augustus által megteremtett principatus; s a Kr.u. 1-2. század dinasztiái.

 

Követelmények: kollokvium az előadás anyagából.

 

Ajánlott irodalom: Maróti Egon – Hahn István, In: Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István, Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Budapest 1992, 141–351.

Havas László – Szabó Edit, In: Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit, Római történelem, Osiris Kiadó, Budapest 2007, 254–530.

Alföldy Géza, Római társadalomtörténet, Budapest 2002.