SEGÉDLETEK:

HOGYAN ÍRJUNK LÁBJEGYZETET?


ÉVSZAMOK LISTÁJA:

GÖRÖG ÉVSZAMOK 2017-től

RÓMAI ÉVSZÁMOK 2017-tőlFOGALOMLISTÁK:

KELETI FOGALOMLISTA

GÖRÖG FOGALOMLISTA 2017-től

RÓMAI FOGALOMLISTA 2017-tőlTEMATIKÁK - BIBLIOGRÁFIÁK:2017/18. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-203 OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás (BA és OT) - Hegyi W György


BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA és OT) - Németh György

BMA-TÖRD17-ANT-13M Tárgy és történelem I. (MA) - Németh György

BBN-ERA-228 Women in the ancient Greek world (ERASMUS) - Németh György

BBN-ERA-230 Women in the ancient Roman world (ERASMUS) - Németh György2017/18. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMAi TÖRTÉNELEM ELŐADÁS (BA és OT) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-203a; OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás - MÜKÉNÉTŐL ATHÉNIG - (BA és OT) - - Németh György

BTKD-TÖ-ÓKO-2 Antik tárgyi kultúra (PhD) - Németh György2016/17. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-203 OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás (BA és OT) - Hegyi W György

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA és OT) - Németh György

OT-TÖR-405 Női szerepek a görög-római antikvitásban - Németh György2016/17. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMAi TÖRTÉNELEM ELŐADÁS (BA és OT) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-203a; OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás - MÜKÉNÉTŐL ATHÉNIG - (BA és OT) - - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György2015/16. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-203 OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás (BA és OT) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TSP11-211.o/1 Ókortörténeti szakszeminárium - Bevezetés a görög és római vallások történetébe ZH anyaga - Hegyi W György


BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA és OT) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-13M Tárgy és történelem I. (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-18M Szöveg és történelem III. (MA) - Németh György2015/16. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMAi TÖRTÉNELEM ELŐADÁS (BA és OT) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-203a; OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás - MÜKÉNÉTŐL ATHÉNIG - (BA és OT) - - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György2014/15. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-203 OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás (BA és OT) - Hegyi W György

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA és OT) - Németh György

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-13M Tárgy és történelem I. (MA) - Németh György2014/15. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

BBN-TÖR-204 RÓMAi TÖRTÉNELEM ELŐADÁS (BA) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-203a; OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás - MÜKÉNÉTŐL ATHÉNIG - (BA és OT) - - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György2013/14. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-203 OT-TÖR-203 Ókori görög történelem előadás (BA és OT) - Hegyi W György

BBN-TÖR-204 OT-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA és OT) - Németh György

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György2013/14. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

BBN-TÖR-204 RÓMAi TÖRTÉNELEM ELŐADÁS (BA) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-203a Ókori görög történelem előadás - MÜKÉNÉTŐL ATHÉNIG - (BA és OT) - - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György2012/13. II. FÉLÉV


BMVD-181/2 Az athéni perbeszéd mint történeti forrás - Bajnok Dániel

BBN-TÖR-203 A görög világ az archaikus és klasszikus korban - KÖTELEZŐ SZAKIRODALOM, FORRÁSOK, FOGALMAK és ÉVSZÁMOK - Hegyi W György

BBN-TÖR-204 A rómaiak. Res publica és birodalom - KÖTELEZŐ SZAKIRODALOM, FORRÁSOK, FOGALMAK és ÉVSZÁMOK - Hegyi W György

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

PATAY-Horváth András szemináriumához 1.

PATAY-Horváth András szemináriumához 2.2012/13. I. FÉLÉV


BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

TANM-TÖR-101 Az ÓKORTÖRTÉNETI ZH-hoz kötelező anyag az MA tanárszak hallgatói számára - nappali tagozat - HEgyi W György

TANM-TÖR-101L Források az ókor történetének tanulmányozásához - (tanári MA) - Hegyi W György

TANM-TÖR-101L Források az ókor történetének tanulmányozásához - FOGALMAK, ÉVSZÁMOK, NEVEK (tanári MA) - Hegyi W György

BBN-TÖR-191 BEVEZETÉS A GÖRÖGÖK ÉS A RÓMAIAK VALLÁSAIBA vizsgakurzus - KÖTELEZŐ IRODALOM _Hegyi W György

BBN-TÖR-203 HELLAS SZÜLETÉSE (BA) - Németh György

BBN-TÖR-204 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE (BA) - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György

BBN-TÖR-205/4 Gazdaság, pénz, kereskedelem az ókori Görögországban - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/5 A görög-perzsa háborúk - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/6 Templomok és szentélyek az ókori Görögországban - Patay-Horváth András

BMVD-181 Az ókori Olympia - Patay-Horváth András

BBN-TSP11- 211/1 Pausanias, Görögország leírása - Patay-Horváth András

BBV-181/1 Mítoszok a görög művészetben - Patay-Horváth András2011/12. II. FÉLÉV


BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BBN-TÖR-202 ÓKORI KELET vizsgakurzus

BBN-TÖR-191 BEVEZETÉS A GÖRÖGÖK ÉS A RÓMAIAK VALLÁSAIBA vizsgakurzus - KÖTELEZŐ IRODALOM

BBN-TÖR-203 GÖRÖG TÖRTÉNELEM vizsgakurzus

BBN-TSP11-211/3 Földreszállt görög mítoszok: mese és "valóság" - Bajnok Dániel

BBN-TSP-211/1; BBN-TSP11-211/1 Kulturális rendszerek és társadalom a görög-római világban - Hegyi W György

BMA-TÖRD-ANT-14M Tárgy és történelem II. A római tárgyi kultúra szöveges forrásai. Értékek megjelenítése - Hegyi W György

BMA-TÖRD-ANT-19M Szöveg és történelem IV. Interpretáció és történelem - Hegyi W György

BMA-TÖRD-102/1 Kutatásszervezés (MA) - Lőrincz Barnabás

BMVD-181 A pannoniai hadsereg forrásai (MA) - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-204 A Római Birodalom története Tiberiustól Kr.u. 476-ig (BA) - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-13M Tárgy és történelem I. (MA) - Németh György

FOGALOMLISTA a BMA-TÖRD-ANT-13M Tárgy és történelem I. (MA) kurzushoz - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-18M Szöveg és történelem III. (MA) - Németh György

BBN-TÖR-205 Istenek, hérószok, emberek az ókori Görögországban - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/3 Ókori emlékek rekonstrukciója és értelmezési lehetőségei - Patay-Horváth András2011/12. I. FÉLÉV


BBN-TSP-211/2; BBN-TSP11-211/2; BBV-181 Földreszállt görög mítoszok: mese és "valóság" - Bajnok Dániel

BBN-TÖR-202; ÓKORI KELET ELŐADÁS - Dezső Tamás

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához A GÖRÖG - RÓMAI TÖRTÉNELEM KRONOLÓGIÁJA - Hegyi W György

BBN-TÖR-204/1 A Res Publica története - Hegyi W György

BBN-TÖR-191 BEVEZETÉS A GÖRÖGÖK ÉS A RÓMAIAK VALLÁSAIBA - KÖTELEZŐ IRODALOM - Hegyi W György

BBN-TÖR-205/6 Hellenisztikus monarchiák - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5; TÖN-213 Háború a hellenisztikus korban - Kató Péter

BBN-TÖR-205/7 Róma és a hellenisztikus Kelet - Kató Péter

BBN-TÖR-205/8 A Seleukida Birodalom - Kató Péter

BBN-TÖR-205/9 Görög történetírók - Kató Péter

BBN-TSP-211/1; BBN-TSP11-211 Hellenisztikus epigráfia - Kató Péter

BMA-TÖRD-ANT-17M Szöveg és történelem (MA) - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-12M Római epigráfia (MA) - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-204 Róma története Caesar halálától (Kr.e. 44) Kr.u. 285-ig (BA) - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/4 A Kr.u. 1. század forrásai (BA) - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-203 Mükénétől Athénig, görög történelem Kr. e. XV-V. századig (BA) - Németh György

BBN-TÖR-205/11 Suetonius - római császárportrék (BA) - Németh György

BMA-TÖRD-211 Politikai rendszerek, eszmék I. Ókor (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-11M Görög epigráfia (MA) - Németh György

BBN-TSP-211; BBN-TSP11-211 Az antik Olympia története és régészete - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205 Pánhellén szentélyek - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/1 A polisvilág háborúi - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/2 Mítoszok és mítoszábrázolások - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/3 Hétköznapi élet az ókori Görögországban - Patay-Horváth András

P/TÖ/ÓKO-06 Antik tárgyi kultúra - Patay-Horváth András2010/11. II. FÉLÉV


BBN-TÖR-205/2 Róma és Hellas a Kr. 3-1. században - Kató Péter

BBN-TÖR-205/3 A zsidóság a hellénisztikus világban - Kató Péter

BBN-TÖR-205/4 Alexandros - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5 A diadochosok - Kató Péter

BBN-TÖR-205/7 A délosi szövetség - Kató Péter

BBN-TSP-211/ Hellenisztikus epigráfia - Kató Péter

BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216 A római császárkor története - Lőrincz Barnabás

BBV-181, BBN-TÖR-205, BBN-TSP-211 A római hadtörténet forrásai - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-102 Kutatásmódszertan (MA) - Lőrincz Barnabás

BBN-KLF-208.40, BMA-KLFD-GÖR-462 Ógörög szövegolvasás 8. (Papirológia) - Németh György

BBN-TÖR-900.6/1 Szakdolgozati szeminárium (BA) - Németh György

BMA-TÖRD-221 Társadalom, kultúra, mentalitás I. Ókor (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-18M Szöveg és történelem III. (MA) - Németh György

BBN-TÖR-205/1 Antik építészet - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/6, BBV-181/2, BBN-TSP-211/3 Az antik Görögország műemlékei és története - Patay-Horváth András

BBV-181/1 Az antik Olympia története és régészete - Patay-Horváth András

BBN-TSP-211/1 Kronológiai, keltezési problémák - Patay-Horváth András

BMA-TÖRD-ANT-14M Tárgy és történelem II. (MA) - Patay-Horváth András

P/TÖ/ÓKO-09 Antik művészettörténet (PhD) - Patay-Horváth András


2010/11. I. FÉLÉV

BBN-TÖR-191 BEVEZETÉS A GÖRÖGÖK ÉS A RÓMAIAK VALLÁSAIBA - KÖTELEZŐ IRODALOM - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához A GÖRÖG TÖRTÉNELEM FOGALMAI - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához SZEMÉLYEK A GÖRÖG TÖRTÉNELEMBEN és AJÁNLOTT IRODALOM - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához A GÖRÖG TÖRTÉNELEM KRONOLGIÁJA - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához A RÓMAI TÖRTÉNELEM FOGALMAI - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához SZEMÉLYEK A RÓMAI TÖRTÉNELEMBEN és AJÁNLOTT IRODALOM - Hegyi W György

MA-TANÁRI - TANM-TÖR-101 Források az ókor történetének tanulmányozásához A RÓMAI TÖRTÉNELEM KRONOLÓGIÁJA - Hegyi W György

BBN-TÖR-205/1 HÁBORÚ A HELLENISZTIKUS KORBAN - Kató Péter

BBN-TÖR-205/2 A GÖRÖG SZÖVETSÉGI ÁLLAMOK - Kató Péter

BBN-TÖR-205/3 HELLENISZTIKUS MONARCHIÁK - Kató Péter

BBN-TÖR-205/4 GÖRÖG TÖRTÉNETÍRÓK - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5 GÖRÖG TÁRSADALOMTÖRTÉNET - Kató Péter

P/TÖ/ÓKO-04 VALLÁSTÖRTÉNET II. (PhD) - Kató Péter

BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216 A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA ÉS A KORAI PRINCIPATUS TÖRTÉNETE - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/6 KÉSŐKÖZTÁRSASÁGKORI POLITIKUSOK - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/7 A RÓMAI GAZDASÁGTÖRTÉNET FORRÁSAI - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-17M SZÖVEG ÉS TÖRTÉNELEM (csak 2. éveseknek) - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-12M RÓMAI EPIGRÁFIA - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-17M/1 SZÖVEG ÉS TÖRTÉNELEM (csak 1. éveseknek) - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-203; BBN-KLF-400 - HELLAS TÖRTÉNETE (BA) - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR (MA) - Németh György

BBN-TÖR-205/8 GÖRÖG SZENTÉLYEK - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/9 RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM AZ ARCHAIKUS KORBAN - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/10 RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM A KLASSZIKUS KORBAN - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/11 ITÁLIA ÉS SZICILIA TÖRTÉNELME ÉS RÉGÉSZETI EMLÉKEI A RÓMAI CSÁSZÁRKOR ELŐTT - Patay-Horváth András

BBN-TSP-211 AZ ÓKORI GAZDASÁGTÖRTÉNET FORRÁSAI - Patay-Horváth András


2009/10. II. FÉLÉV

BBN-TÖR-191 TÖ-218 TÖN-218 BEVEZETÉS A GÖRÖG ÉS A RÓMAI VALLÁSOK TÖRTÉNETÉBE - Hegyi W György

BBN-TÖR-205 RÓMA ÉS ITÁLIA - Hegyi W György

BBN-TSP-211 TÖN-310 TÖ-3XX#4 XX-125 VKN-125#2 INDIVIDUUM A GÖRÖGÖK ÉS RÓMAIAK VILÁGÁBAN. - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 FORRÁSOK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ (TANÁRI MA) - Hegyi W György

BMA-TÖRD-102/a KUTATÁSMÓDSZERTAN 2.(MA) - Hegyi W György; Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/3 CICERO ÉS A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG - Kató Péter

BBN-TÖR-205/4 A RÓMAI VALLÁS - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5 RÓMA és GÖRÖGORSZÁG, Kr. e. 3-1. sz - Kató Péter

BBN-TÖR-205/6 A PUN HÁBORÚK - Kató Péter

BBN-TÖR-205/7 POLYBIOS - Kató Péter

BBN-TSP-211/2 HELLÉNISZTIKUS EPIGRÁFIA - Kató Péter

BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216 A RÓMAI CSÁSZÁRKOR TÖRTÉNETE - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-13M TÁRGY ÉS TÖRTÉNELEM I. (MA) - Németh György

BMA-TÖRD-221 TÁRSADALOM, KULTÚRA, MENTALITÁS I. ÓKOR (MA) - Németh György

A BMA-TÖRD-221 KURZUSHOZ OLVASANDÓ KÖNYV 1. FEJEZETE ITT TALÁLHATÓ

BMA-TÖRD-221 TÁRSADALOM, KULTÚRA, MENTALITÁS I. ÓKOR ÓRÁHOZ (MA) PLUTARCHOS: A GYERMEKNEVELÉSRŐL (A könyv teljes szövege itt olvasható)

BBN-TÖR-205/1 GÖRÖG MITOSZOK ÉS ÁBRÁZOLÁSAIK - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/2 ÜNNEPEK ÉS HÉTKÖZNAPOK AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁGBAN - Patay-Horváth András

BBN-TSP-211/1 TÖ-3XX#4/1 TÖN-310/1 PAUSANIAS: GÖRÖGORSZÁG LEÍRÁSA - Patay-Horváth András

XX-125/1 VKN-125#2/1 ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZETTÖRTÉNET - Patay-Horváth András

BMA-TÖRD-ANT-14M TÁRGY ÉS TÖRTÉNELEM II. (MA): AZ ÓKORI RÓMA - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-202; TÖ-TÖN-212 IRÁN AZ ISZLÁM ELŐTT: TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA - Szántó Iván2009/10. I. FÉLÉV

BBN-TÖR-202; TÖ-TÖN-212 ÓKORI KELET - Dezső Tamás

BBN-TÖR-191; TÖ-TÖN-218 BEVEZETÉS A GÖRÖGÖK ÉS A RÓMAIAK VALLÁSAIBA - Hegyi W György

TÖ-TÖN-218; BBN-TÖR-191 IRODALOMJEGYZÉK a "Bevezetés a görögök és rómaiak vallásaiba" c. kurzushoz - Hegyi W György

BBN-TÖR-205, TÖ-TÖN-215 Spárta és Athén - Hegyi W György

BBN-TSP-211, TÖ-TÖN-310/4 Normakövetés és normaszegés az archaikus görög világban - Hegyi W György

BMA-TÖRD-ANT-15M Vallástörténet. Mítosz és kultusz - Hegyi W György

TANM-TÖR-101 Források az ókortörténet oktatásához - Hegyi W György

BBN-TÖR-205/1 Görög szövetségi államok - Kató Péter

BBN-TÖR-205/2 Háború a hellenisztikus korban - Kató Péter

BBN-TÖR-205/3 Görög polisok a hellenisztikus korban - Kató Péter

BBN-TÖR-205/4 A görög vallás - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5 Bűn és bűnhődés a görög világban - Kató Péter

BBN-TÖR-205/6 Meggyőzés és retorika az antik Hellasban - Kató Péter

BBN-TÖR-204/1, TÖ-TÖN-216 A római köztársaság válsága és a korai principatus története - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/7 Róma nagy csatái az antik történetírásban - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/8 Tacitus történeti munkái - Lőrincz Barnabás

BMA-TÖRD-ANT-12M Római epigráfia - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-203; TÖ-TÖN-214 A GÖRÖG TÖRTÉNELEM EZER ÉVE - Németh György

BMA-TÖRD-211 POLITIKAI RENDSZEREK, ESZMÉK I. ÓKOR - Németh György

BMA-TÖRD-ANT-11M GÖRÖG EPIGRÁFIA - Németh György

BBN-TSP-211/1, TÖ-TÖN-310/1 Görög szakszeminárium - Németh György

BBN-TÖR-203/1 Az ókori Görögország történetének tárgyi emlékei - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/11 Görög szentélyek - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/9 Vázafestészet és történelem - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/10 Szobrászat és történelem - Patay-Horváth András

BBN-TSP-211/2, TÖ-3XX#4/2, TÖN-310/2 Számítástechnikai alkalmazások az ókortudományban - Patay-Horváth András2008/09. II. FÉLÉV

ÉVSZÁMOK A BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216 RÓMAI TÖRTÉNELEM ELŐADÁSOKHOZ

ÉVSZÁMOK A BBN-TÖR-203; TÖ-TÖN-214 GÖRÖG TÖRTÉNELEM ELŐADÁSOKHOZ

BBN-TÖR-191/1 A GÖRÖG VALLÁS A KLASSZIKUS ÉS A HELLÉNISZTIKUS KORBAN c. előadáshoz IRODALOMJEGYZÉK - Hegyi Dolores

BBN-TÖR-191; TÖ-TÖN-218 BEVEZETÉS A GÖRÖG ÉS A RÓMAI VALLÁSOK TÖRTÉNETÉBE előadás - Hegyi W György

TÖ-TÖN-218; BBN-TÖR-191 IRODALOMJEGYZÉK a "Bevezetés a görög és római vallás történetébe" c. kurzushoz - Hegyi W György

BBN-TÖR-205; TÖ-TÖN-215 CAESAR ÖRÖKSÉGE - Hegyi W György

BBN-TSP-211; XX-VKN-125#2; TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET A GÖRÖG ÉS RÓMAI VILÁGBAN - Hegyi W György

BBN-TSP-211/1; TÖ-3XX#4; TÖN-310 SALLUSTIUS - SZÖVEG ÉS TÖRTÉNELEM - Hegyi W György

BBN-TÖR-205/1 CICERO ÉS A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG - Kató Péter

BBN-TÖR-205/2 RÓMA ÉS KIS-ÁZSIA KR. E. 3-1. SZÁZADBAN - Kató Péter

BBN-TÖR-205/3 RÓMA ÉS MAKEDÓNIA - Kató Péter

BBN-TÖR-205/4 A VALLÁS A RÓMAI BIRODALOMBAN - Kató Péter

BBN-TÖR-205/5 A RÓMAI BIRODALOM KERESZTÉNNYÉ VÁLÁSA - Kató Péter

BBN-TSP-211/2 AZ ASYLIA A GÖRÖG VILÁGBAN - Kató Péter

BBN-TSP-211/3, TÖ-3XX#4/1, TÖN-310/1, VKN-125#2/1, XX-125/1. A RÓMAI BIRODALOM SEGÉDCSAPATAI - Lőrincz Barnabás

BBN-TSP-211/4, TÖ-3XX#4/2, TÖN-310/2, VKN-125#2/2, XX-125/2. PANNÓNIA TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A KR.U. 3. SZÁZADBAN - Lőrincz Barnabás

BBN-TSP-211/5, TÖ-3XX#4/3, TÖN-310/3, VKN-125#2/3, XX-125/3 BEVEZETÉS A LATIN EPIGRÁFIÁBA - Lőrincz Barnabás

BBN-TSP-211/6; TÖ-TÖN-310/4; XX-VKN-125/4; A GÖRÖG NŐK VILÁGA - Németh György

BBN–TÖR–204 RÓMAI KIRÁLYSÁG ÉS KÖZTÁRSASÁG - Németh György

BBN-TÖR-203; TÖ-TÖN-214 MÍTOSZ ÉS TÖRTÉNELEM - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/6 GÖRÖG MÍTOSZOK ÉS ÁBRÁZOLÁSAIK - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/7 ÜNNEPEK ÉS HÉTKÖZNAPOK AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁGBAN - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/8 GÖRÖG SZENTÉLYEK - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/9 GÖRÖGORSZÁG A RÓMAI CSÁSZÁRKORBAN - Patay-Horváth András

XX-VKN-125/5 ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. - Patay-Horváth András2008/09. I. FÉLÉV

TÖ-TÖN-218; BBN-TÖR-191 Bevezetés a görög és római vallás történetébe - Hegyi W György

TÖ-TÖN-218; BBN-TÖR-191 IRODALOMJEGYZÉK a "Bevezetés a görög és római vallás történetébe" c. kurzushoz - Hegyi W György

TÖ-TÖN-216; BBN-TÖR-204 A római köztársaság története - Hegyi W György

TÖ-TÖN-216; BBN-TÖR-204 IRODALOMJEGYZÉK "A római köztársaság története" c előadáshoz - Hegyi W György

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Türanoszok kora - Hegyi W György

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Caesar kora - Hegyi W György

TÖ-TÖN-310 TSP-211 Vallás és politika az antik világban - Hegyi W György

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 A háború a hellenésztikus korban - Kató Péter

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Görög polisok a hellenisztikus korban: politika vallás, kultúra - Kató Péter

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Szövetségi államok az ókori Görögországban - Kató Péter

TÖ-TÖN-310; TSP-211 A görög vallás feliratos forrásai - Kató Péter

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Theophrastos Jellemrajzai mint történeti forrás - Kató Péter

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 A pun háborúk története - Kató Péter

P/TÖ/ÓKO-11 DOKTORI ÓRA Latin epigraphika - Lőrincz Barnabás

TÖ-TÖN-216; BBN-TÖR-204 Augustustól I. Theodosiusig - Lőrincz Barnabás

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Köztársaságkori politikusok - Lőrincz Barnabás

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Kr. u. I. század történeti forrásao - Lőrincz Barnabás

XX-VKN-125; TÖ-TÖN-310; TSP-211 A római hadsereg története Mariustól Diocletianusig - Lőrincz Barnabás

TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203 Knóssostól Athénig. Görög történelem a Kr. e. 15-5. században - Németh György

TÖ-TÖN-215, BBN-TÖR-205 Athén és Spárta - Németh György

TÖ-TÖN-410 Szakdolgozati szeminárium- Németh György

BBN-TSP-211; TÖ-TÖN-310 Papirusok és feliratok (csak ógörögül olvasók számára) - Németh György

BBN-TÖR-205; TÖ-TÖN-215 Vázafestészet és történelem - Patay-Horváth András

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Remekművek a görög vázafestészet történetéből - Patay-Horváth András

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 Szobrászat és történelem - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205; TÖ-TÖN-215 Remekművek a görög szobrászat történetéből - Patay-Horváth András

TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203 Az ókori Görögország története a régészeti leletek tükrében - Patay-Horváth András

XX-VKN-125; TSP-211 Ókori görög művészettörténet I. - Patay-Horváth András2007/08. II. FÉLÉV

TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203 Görög történelem Homérosztól Themisztoklészig - Hegyi W György

TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203 Görög történelem Homérosztól Themisztoklészig előadás vizsgakövetelményei - Hegyi W György

TÖ-TÖN-215/1; BBN-TÖR-205/1 A Scipiók kora - Hegyi W György

XX-VKN-125/2/3 "Mi és az idegenek" az antik forrásokban - Hegyi W György

TÖ-TÖN-310/2; TSP-211/6 Homérosz és a Görög történelem - Hegyi W György

XX-VKN-125/2/4 Az antik irodalom mint történeti forrás - Hegyi W György

TÖN-310/1; TSP-211/3 Bevezetés a latin epigráfiába - Lőrincz Barnabás

XX-VKN-125/2/2; TSP-211/2 Római császárkor hadtörténete - Lőrincz Barnabás

XX-VKN-125/2/1; TSP-211/1 A dák királyság és Dacia provincia története - Lőrincz Barnabás

TÖ-TÖN-215; BBN-TÖR-205 A Historia Augusta, mint történeti forrás - Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216 Római királyság és köztársaság - Németh György

XX-VKN-125 Antik tárgyi kultúra - Németh György

FOGALMAK a XX-VKN-125 Antik tárgyi kultúra című kurzushoz - Németh György

BBN-TSP-211; TÖ-TÖN-310 Görög feliratok és papiruszok (csak ógörögül olvasók számára) - Németh György

BBN-TÖR-205/2; TÖ-TÖN-215/2 Trójai legendák a régészeti leletek tükrében - Patay-Horváth András

XX-VKN-125/2/5 Trója: mitosz és valóság - Patay-Horváth András

XX-VKN-125/2/6 Sport, vallás, művészet és politika az ókori Olympiában - Patay-Horváth András

BBN-TÖR-205/3; TÖ-TÖN-215/3 Olympia története a kezdetektől a római császárkorig - Patay-Horváth András

TSP-211/4; TÖ-TÖN-310/3 Pausanias - Patay-Horváth András2007/08. I. FÉLÉV

Hogyan irjunk lábjegyzetet? - Németh György

BBN-TÖR-203/1 TÖ-TÖN-214/1 A bronzkortól a demokráciáig – Németh György

BBN-TÖR-205/EC TÖN-215/1/EC Görög történetírók a polisokról – Németh György

BBN-TSP-211/1 VKN-125/2 XX-125 Női szerepek az ókorban – Németh György

BBN-TSP-211/2 TÖ-3xx/4/1 TÖN-310/1 Görög felirattan – Németh György

TÖ-TÖN-212/1, BBN-TÖR-202/1 Az ókori Kelet története - Komoróczy Géza

BBN-TÖR-204, TÖ-216. Politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában – Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/3, TÖ-215/2. Caesar, a politikus és történetíró – Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/4, TÖ-215/3. Tacitus történeti művei – Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-205/5, TÖ-215/4. Kr.u. I. századi császárok. – Lőrincz Barnabás

BBN-TSP-211/3, TÖN-310/2. Pannonia történetének forrásai. – Lőrincz Barnabás

VKN-125/2/1, XX-125/1. A Dunavidék római hadtörténete. – Lőrincz Barnabás

BBN-TÖR-191/1; TÖ-TÖN-218/1. Bevezetés a görög és római vallás történetébe – Hegyi W. György

IRODALOMJEGYZÉK a BBN-TÖR-191/1; TÖ-TÖN-218/1. Bevezetés a görög és római vallás történetébe – Hegyi W. György

BBN-TÖR-204/1., TÖ-TÖN-216/1 A római köztársaság története – Hegyi W. György

IRODALOMJEGYZÉK a BBN-TÖR-204/1., TÖ-TÖN-216/1 A római köztársaság története előadáshoz – Hegyi W. György

BBN-TÖR-205/7. Az archaikus görög világ – Hegyi W. György

BBN-TÖR-205/8. Róma története a Gracchusok korától Augustusig – Hegyi W. György

BBN-TSP-211/5; TÖ-3XX#4/3; TÖN-310/3. Hérodotosz. Történetírás és történelem. – Hegyi W. György2006/07.I.FÉLÉV


TÖ-TÖN-215.04, BBN-TÖR-205/7 RÓMAI CSÁSZÁRPORTRÉK - Németh György

TÖ-TÖN-215.03EC, BBN-TÖR-205/6EC A TÖRTÉNETIRÁS KEZDETEI GÖRÖGORSZÁGBAN - Németh György

TÖ-TÖN-214.03, BBN-TÖR-203/2 ATHÉN, SPÁRTA ÉS A "HARMADIK GÖRÖGORSZÁG" - Németh György

BBN-TÖR-191/2 BEVEZETÉS a GÖRÖG és a RÓMAI VALLÁS TÖRTÉNETÉBE - Hegyi W György

TÉTELEK Hegyi W György BBN-TÖR-191/2 előadásához

TÖ-TÖN-216.02, BBN-TÖR-204/1 A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETE A KEZDETEKTÖL A SCIPIÓK KORÁIG - Hegyi W György
II.FÉLÉV

BBN-TÖR-204/1 RÓMA ELSŐ EZER ÉVE - Németh György


TSP-211; VKN-125/2; XX-125 ANTIK TÁRGYI KULTÚRA - Németh György


BBN-TÖR-205/4 ATHÉN ÉS SPÁRTA TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI - Németh György


BBN-TÖR-203 és TÖ-TÖN-214 GÖRÖG TÖRTÉNELEM, GÖRÖG KULTÚRA. HOMÉROSZTÓL PERIKLÉSZ KORÁIG - Hegyi W György
Vissza a fôlapra