A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN 216   BBN-TÖR-204

A kurzus címe: Augustustól I. Theodosiusig   From Augustus to Theodosius I

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 8.30-10.00

A kurzus leírása: Az előadás-sorozat során a hallgatók megismerik a római császárkor történetét a kezdetektől a Római Birodalom Kr.u. 395-ben történt kettészakadásáig.

Kötelező irodalom: Szabó Edit, in: Római történelem. Osiris Kiadó, Budapest 2007. 373–653.

Hahn István, in: Az ókori Róma története. Tankönyvkiadó, Budapest 1992. 261–411.

Követelmények, értékelési szempontok: Az elhangzottakból és a megadott irodalom alapján kolloquium.