A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215  BBN-TÖR-205

A kurzus címe: Athén és Spárta

Az oktató neve: Németh György egyetemi tanár

A kurzus időpontja, helyszíne:  Hétfő, 10.00-11.30 MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása:

09. 08. Órafelvétel, tematika megbeszélése

09. 15. (Aristotelés): Athéni állam. 1–42. (In: Államéletrajzok) Az athéni intézményrendszer kialakulása. Az athéni állam szemlélete.

09. 22. (Aristotelés): Athéni állam. 43–végig. (In: Államéletrajzok) Az athéni intézményrendszer működése. A sorsolás problémája (GTSZ = Görög történelem szöveggyűjtemény 97).

09. 29. Pseudo-Xenophón: Athéni állam. (In: Államéletrajzok) A mű szemlélete. A metoikosok és a felszabadított rabszolgák problémája. A rabszolgafelszabadítás módszerei. Miért jellemző a demokratikus államban a rabszolgák nagy tömegű felszabadítása? Vaktérkép dolgozat megbeszélés

10. 06. Xenophón: A lakedaimóniak állama. (In: Államéletrajzok) Miért idealizálja Xenophón Spártát? Vaktérkép dolgozat

10. 13. Appianos konferencia (ELTE Tanári Klub, Szerb utca)

10. 20. Plutarchos: Lykurgos. (In: Párhuzamos életrajzok) A rhétra problémája (GTSZ 54–55). Mikor alakult ki a spártai egyenlőség? Damónón felirata (GTSZ 116): az egyenlőség elmélete és a versenylótartás gyakorlata. Fogalom dolgozat megbeszélése

11. 03. Hérodotos I. könyve + IX. 120–122. (In: Görög-perzsa háború) Miért Kroisos és Solón történetével kezdődik a mű? Fogalom dolgozat

11. 10. Hérodotos: a perzsa alkotmányvita (III. 61–97). (In: Görög-perzsa háború) Hérodotos történetírói módszere. Az államberendezkedés görög modellje. Kronológia dolgozat megbeszélés

11. 17. Thukydidés I. 1–23: az archaiologia. (In: A peloponnésosi háború) Hellas őstörténete egy Kr. e. 5. századi athéni megfigyelő szemével.

11. 24. Periklés halotti beszéde és az athéni járvány. A demokrácia képe Thukydidésnél (II. 34–54. In: A peloponnésosi háború). GTSZ dolgozat megbeszélés.

12. 01. Aristophanés: Lovagok. Miért gyűlöli Aristophanés Kleónt? Pótdolgozat!

12. 08. Jegyek beírása.

Követelmények, értékelési szempontok:

Zárthelyik és az órai munka.

Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról. Összeállította, a jegyzeteket és az utószót írta Németh György, fordította Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér. Osiris Kiadó Budapest 1998. és a későbbi kiadások.

GTSZ: Görög történelem. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Németh Gy.). Budapest, Osiris 2003. Az alábbi források (a számok a dokumentum számára, nem az oldalszámra utalnak): 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 13. 23. 26. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 54. 55. 57. 61. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 77. 80. 81. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 91. 95. 96. 97. 99. 100. 105. 108. 109. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 126. 127. 128. 130. 137. 139. 141. 142. 143. 145. 147. 156. 157. 159. 160. 161. 162. 164. 167. 170. 173. 175. 180.

 

Földrajzi helynevek (Vaktérkép):

Actium

Koróneia

Patras (=Patrai)

Aigina

Kynoskephalai

Peiraieus

Akragas

Kyréné

Pella

Alalia

Kythéra

Pergamon

Alexandria

Lakedaimón

Phaistos

Amphipolis

Laureion

Philippi

Athén

Leipsydrion

Phókaia

Byzantion

Lesbos

Plataiai

Dekeleia

Lokris

Pydna

Délos

Magnésia

Pylos

Delphoi

Mantineia

Rhégion

Dódóné

Marathón

Rhodos

Eleusis

Massilia

Salamis

Ephesos

Megara

Samos

Epidauros

Mélos

Sardeis

Épeiros

Messéné

Segesta (=Egesta)

Euboia

Milétos

Sparta

Gaugaméla

Mykénai

Selinus

Gela

Mykalé

Sybaris

Gordion

Mytiléné

Syrakusai/Syracusae

Gortyn

Naukratis

Tanagra

Gytheion

Naxos

Taras (=Tarentum)

Himera

Nemea

Tauromenion

Ithaka

Olympia

Thébai

Kerkyra (=Korkyra)

Olynthos

Théra

Khairóneia

Poseidónia (=Paestum)

Thermopylai

Knóssos

Panormos

Tiryns

 

Fogalmak: agora, aisymnétés, akmé, akropolis, amphiktyonia, anachórésis, anax, antidosis, apoikia, apoklétoi, archagetas, archaiologia, archón, argyraspides, asylia, autochthón, axón, basileus, boiótarchos, bulé, buleutérion, chóra, chorégia, damiurgos, damos, dekarchia, demagóg, demokrácia, démos, despotia, diadochos, diakrioi, diallaktés, digráf, dióbelia, diolkos, dór vándorlás, drachma, dulos, dynastés, eisphora, ekklésia, élektron, emporion, emporos, ephoros, epimelétés, epiphaneia, epónymos, eqeta, ethnos, etnogenezis, eupatridák, genos, geometrikus korszak, geómorosok, gerusia, graphé paranomón, harmostés, hektémorosok, hellasi (helladikus) kultúra, hellénismos, helóta, herma, hérós, hetaireia, hetairiké hippos, hetairos, hipparchos, hippeus, homoios, hoplita (hoplités), horos, hybris, hypaspistés, hypomeión, ideogramma, ilé, isopoliteia, isthmos, kama, kamaeus, kapélos, keftiu, kekemena, klaros, kléruchia, kléruchos, koiné eiréné, kómarchés, kómé, korete, krypteia, ktimena, ktoinoochos, kyklasi (kykladikus) kultúra, kyklopikus, kylóni vérbűn, labrys, labyrinthos, laoi, lawagetas, lawos, leiturgia, lineáris A, lineáris B, logographos, machimos, matriarchátus, meander, medimnos, médismos, mediterrán polikultúra, megaron, metoikos, métropolis, mikté politeia, mina, minósi kor, mykénéi koiné, mykénéi kor, nauarchos, naukléros, néma kereskedelem, neodamódés, nomarchés, nomos, nomothetés, obolos, oikistés, oikos, oligarcha, oligarchia, olympiai időszámítás, orientalizáló vázafestészet, orphika, ostrakismos, ostrakon, palotagazdaság, palotastílus, pánhellén, pantheon, paralioi, patriarchátus, pediakoi, penestés, pentékontaeteia, pentékosiomedimnos, pentérés, periégésis, perioikos, pezetairos, phalanx, philhellén, phoros, phratria, phylé, polemarchos, polis, politeia, politeizmus, polygonális, presbeutés, presókratikus, probulos, promanteia, prostagmata, protogeometrikus, proxenia, proxenos, prytaneia, prytanis, pséphisma, qasireu, reciprocitás, redisztributív, rhyton, sarisa, satrapa (satrapés), satrapeia(satrapia), seisachtheia, Seleukida-éra, sötét kor, spartiata, stadion, statér, stélé, stephanéphoros, stratégos, stratégos  autokratór, submykénéi, sykophanta (sykophantés), symmachia, symmoria, sympoliteia, synedrion, synodos, synoikismos, syssitia, szent csapat, szigetstratégia, szofista, tagos, talanton, tamias, taxiarchos, telestai, temenos, tengeri népek, thalattokratia (thalassokrácia), theoi adelphoi, theoio doelo, theórikon, thés, thesmothetés, timokratikus, topos, transzhumáció, triérés, tripus, trittys, tyrannis, tyrannos, wanax, xenélasia, xenia, zeugités

Évszámok: A Görög történelem a kezdetektől Kr.e. 30-ig. Szerk. Németh György, írta Sarkady J., Hegyi D., Németh Gy., Kertész I. Negyedik, javított kiadás. Osiris Kiadó Budapest 2003. tankönyv kronológiája a bronzkortól Kr. e. 399-ig.