Várady László 1926-2013

 

Várady László 1926-ban született. Egyetemi tanulmányait 1944-1949 végezte a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen. 1960 óta az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék munkatársa. 

1967-ben elnyerte a Humboldt-Stiftung docensi ösztöndíját, majd Münchenben és Rómában kutatott.

1985-ben MTA történelemtudomány doktora fokozatot szerzett.

1992-ben - sajnálatosan korán - bekövetkezett nyugdíjazását követően is folyamatosan részt vett a tanszék oktatómunkájában. Nagyhatású, kiváló tudós és tanár, tanítványai rendszerint éveken keresztül visszajártak az óráira, amelyeket a szakmai elmélyültség és igényesség jellemzett.

Munkájának elismeréséül az ELTE Rektora a "Pro-Universitate" emlékéremmel járó kitüntetést adományozta a számára, 1997-ben Szent-Györgyi Albert Díjat kapott.

 

Várady László professzor mögött több mint öt évtizedes kutatómunka páratlanul gazdag, magyar és európai viszonylatban is kimagasló teljesítménye áll. Az ókori és koraközépkori hadtörténeti, politika- és gazdaság-, eszmetörténeti, történelemfilozófiai és a források mikroanalitikus elemzése révén létrehozott életműve egyedülálló a magyar ókortörténeti kutatásokban, s nagy elismertséget hozott számára a nemzetközi tudományos életben is.

 

Bibliográfia:

 

Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik. Budapest, 1961.

 

New Evidences on Some Problems of the Late Roman Military Organization.  AAntHung 9 (1961) 333–396.

 

Contributions to the Late Roman Military Economy and Agrarian Taxation. AArchHung 14 (1962) 403–438.

 

Zur Klarstellung zwei Hydatius Stellen. Helikon, 2, 1962, 259–263.

 

Additional Notes on the Problem of the Late Roman Dalmatian cunei. AAntHung 11 (1963) 391–406.

 

Egyszerűsítés és elmélyítés. Századok, 97, 1963, 168–171.

 

Vegetius: A hadtudomány foglalata. Fordítás, bevezetés, jegyzetek. Hahn I. (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest, 1963, 751–867; 907–914.

 

Késő római rendeletek, Onasander: Stratégikos. Hahn I. (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest, 1963, 666–686; 742–751.

 

Die IdeenGothia” und “Romaniazur Zeit Alarichs und Athaulfs. Kongress für Klassische Philologie. Budapest, 1965, 128.

 

Új barbár népek Pannoniában a IV. század végén. Kandidátusi disszertáció. Budapest, 1966.

 

Stilicho proditor arcani imperii. AAntHung 16 (1968) 413–432.

 

Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376–476). Budapest, 1969.

 

Pannonica. Notizen zum letzten Jahrhundert Pannoniens. AArchHung 24 (1972) 261–276.

 

Pannónia későrómai történetének vitaanyagához. Válasz két cikkre. Századok, 106, 1972, 1086–1093.

 

Jordanes-Studien. Die Werke des Jordanes und das "Chronikon" des Marcellinus Comes. – Die Selbständigkeit des Jordanes. CHIRON, Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts 6 (1976) 441–487.

 

Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte. Budapest, 1978.

 

Epochenwechsel um 476: Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen : Anhang, Pannonica. Budapest–Bonn, 1984.

 

Umwandlung der diokletianischen Agrarbesteuerung im Königreich Odoakers und Theoderichs d. Gr. In: Studien zur Alten Geschichte. Bd. I–III. Roma 1986, 1013–1020.

 

Revision des Ungarn-Image von Konstantinos Porphyrogennetos. Textanalysen und Reinterpretation der Aussagen des Konstantinos Porphyrogennetos über die Politikgeschichte der Ungarn. Byzantinische Zeitschrift 82, 1989, 22–58.

 

Pannonica. Ergänzende Notizen zum letzten Jahrhundert Pannoniens. Bonner Jahrbücher 190, 1990, 175-200.

 

 

2002 és 2011 között németül és angolul megjelent könyveiben új történelemértelmezési koncepció bontakozott ki, amelyet súlyponti forráselemzési eredményekkel ötvözött:

Die anders verlaufene Geschichte. Antike und Geschichtsdeutung für heute. Anthologie von Mikro- und Makroanalysen (2002)

Die anders verlaufene Geschichte II. Kontroverse Bereiche im Politikum der Antike (2003)

Studies in Historico-Political Culture of Antiquity and Humanism (2005)

Antiquity Faced with Modernity. Studies in Arcana Historiae (2006)

Classical Political Thought at Work. Thucydides, Roman Convergence, Modern Challenges (2007)

The Riddle of Roman Bankruptcy. Hard Birth of Modern Civilization (2008)  

Gallic-Briton-German Preludes in Making the "West". A Pamphlet for Turn of Patterns (2009)

Politico-Military Oddities in Late Antiquity with Looks at Present (2009)

The Pseudism in Policy. Pamphlet on Reverse of History (2010)

The First Epochal Revolution. 476 – Opening to the Middle Ages (2010)

A Late Roman Exarchate of Urbs Romae: The Pannonian Valeria (2011)

 

Várady Lászlót 2013. szeptember 18-án bekövetkezett halála megakadályozta legújabb könyvének kiadásában. A nemzetközi és a hazai ókortudomány a jeles tudóst, tanítványai a felejthetetlen tanárt, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék hűséges munkatársát, kollégái az embert gyászolják.