Sarkady János 1927-2006

 

Sarkady János 1927. december 31-én született Biharkeresztesen. Elemi iskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium gyakorló iskolájában végezte.

A Karcagi Gimnáziumban érettségizett, majd 1947-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait magyar-latin szakon a Debreceni Egyetemen. 1948-ban Budapestre került, az Eötvös Collégium latin-görög szakos diákja lett.

1951-ben fejezte be klasszika-filológiai tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1951-54 között az ELTE Ókortörténeti Intézet tanársegédje, 1954-58 között adjunktusa. 1958-64 között középiskolai tanár, 1964-66 között a KLTE Klasszika-Filológiai Tanszék adjunktusa, 1966-79 az Ókortörténeti Tanszék docense, 1969-87 tanszékvezetője, 1979-87 egyetemi tanára. 1987-97 az ELTE Ókortörténeti Tanszékének egyetemi tanára, 1988-95 tanszékvezetője. 1998-ban vonult nyugdíjba. 1999-től haláláig az ELTE BTK professzor emeritusaként tartott előadásokat és szemináriumokat az Ókortörténeti Tanszéken.

 

1994-97 az MTA Közgyűlési képviselője, az Ókortudományi Bizottság tagja. Az Antik Tanulmányok és az Acta Classica szerkesztő bizottsági tagja. Kutatási területe: korai és klasszikus görög történelem és kultúra. A történelemtudomány kandidátusa fokozatot 1964-ben szerezte meg. 1988-ban, majd 2006-ban az ókortudomány területén kifejtett munkássága elismeréseként Ábel Jenő-díjat kapott.

 

Több könyve és tanulmánya jelent meg, főbb művei: A világirodalom története, Ókor (1955), A demokrácia bölcsője (szerk., 1960),  Arisztotelész: Poétika (ford., 1963), Reise in das alte Athen (1964), A görög kultúra aranykora (társszerzők: Ritoók Zsigmond, Szilágyi János György 1968), amely a háború utáni magyar ókortudomány egyik csúcsteljesítménye amelyben ő írta a történeti összefoglalókat. Aiszóposz: Mesék (ford. 1969), Gazdasági élet az ókori Görögországban (szerk.,1970), Görög vallás, görög istenek (1974), A korai Attika történeti forrásai I-III. (1985-87), ez később litvánul is megjelent. (1986), A görög föld ős- és koratörténete (1991), A korai athéni állam alkotóelemei (1994), A polis eredete (1995), Studies in Greek Heortology (1998), Genosok a korai Athénben (2000), Róma a Kr. e. 5. században (2003), Théseustól Solónig (2004).

 

Oktatómunkájának elismeréseként 1997-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem az Egyetem Díszpolgára címmel tisztelte meg. 1998-ban az ELTE Egyetemi Tanácsa az Egyetem Arany Emlékérmével tüntette ki.