A kurzus kódja: BMA-TÖRD-ANT-14M

 

A kurzus címe: Tárgy és történelem II. (MA): Az ókori Róma

 

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

 

A kurzus időpontja, helyszíne:  Szerda 14:00-15:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A szeminárium Róma városának születésétől egészen a késői ókorig igyekszik áttekintést nyújtani a római birodalom anyagi kultúrájáról. Ennek megfelelően feldolgozásra kerülnek a köztársaság, a principatus és a dominatus korából származó leletek egyaránt.

 

Főbb témák:

            Róma városának korai emlékei

            Etruszk művészet

            Görög művek római másolatai

            A római portré

            Történelmi reliefek

            Falfestészet és mozaikok

            Pompeii és Herculaneum

            Középületek (forumok, templomok, fürdők, stb.)

            Nagy Constantin és kora

            Kisművészetek a késő-ókorban

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása a magyar és/vagy idegen nyelvű szakirodalom alapján. Félév végén beszámoló a félév során tanulmányozott szövegekből és képanyagból.