BBN-TÖR-205/8 Görög szentélyek - Patay-Horváth András

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Cs,10:00-11:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus áttekintést igyekszik nyújtani az ókori Görögország szentélyeiről. A nagy szentélykörzetek (pl. Olympia, Delphoi, athéni Akropolis) mellett kisebb templomokkal, jósdákkal, szent helyekkel is foglalkozunk a tárgyi és írott források alapján. A résztvevők érdeklődésének megfelelően részletesebben lehet szó egy-egy nagy szentélykörzet valamely korszakáról, épületéről, jellegzetes szertartásairól vagy egy-egy olyan szentélyről, amely csak egy bizonyos időszakban (bronzkor/ archaikus kor / klasszikus / hellénisztikus kor) virágzott.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása kiadott magyar nyelvű forrásszövegek ill. (általában idegen nyelvű) szakirodalom alapján. Félév végén ZH a félév során tanulmányozott szövegekből és képanyagból.