A kurzus kódja: BBN-TÖR-205/2

A kurzus címe: Ünnepek és hétköznapok az ókori Görögországban  

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

A kurzus időpontja, helyszíne: Sz,12:00-13:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja az ókori görög szokásokra, mindennapokra vonatkozó írott és képi források megismertetése, elemzése. A feldolgozásra szánt témák (pl. földművelés, ipar, kereskedelem, az előkelők és a köznép szórakozásai, gyerekjátékok, sportversenyek, vallási ünnepek, ruházkodás, étkezés, szerelem, házasság, homosexualitás, stb.) a résztvevők érdeklődésének megfelelően tetszés szerint bővíthetők, alakíthatók.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása magyar nyelvű forrásszövegek ill. szakirodalom alapján. Félév végén ZH a félév során tanulmányozott szövegekből és képanyagból.

 

Ritoók Zs. (szerk.), Régi görög hétköznapok, Bp. 1960

Ritoók Zs. (szerk.), Színház és stadion, Bp. 1968

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet, Bp. 2006

A klasszikus Athén, Bp. 1970.

Németh Gy., Ókori játékok könyve, Bp. 1994

K. J. Dover, Görög homoszexualitás, Bp. 2001