BBN-TÖR-205/7 Ünnepek és hétköznapok az ókori Görögországban - Patay-Horváth András

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Sz,12:00-13:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja az ókori görög szokásokra, mindennapokra vonatkozó írott és képi források megismertetése, elemzése. A feldolgozásra szánt témák (pl. földművelés, ipar, kereskedelem, az előkelők és a köznép szórakozásai, gyerekjátékok, sportversenyek, vallási ünnepek, ruházkodás, étkezés, szerelem, házasság, homosexualitás, stb.) a résztvevők érdeklődésének megfelelően tetszés szerint bővíthetők, alakíthatók.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása magyar nyelvű forrásszövegek ill. szakirodalom alapján. Félév végén ZH a félév során tanulmányozott szövegekből és képanyagból.