BBN-TÖR-205/6 Görög mítoszok és ábrázolásaik - Patay-Horváth András

 

A kurzus időpontja, helyszíne : H,12:00-13:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A félév során a görög mitológia híresebb elbeszéléseivel (athéni, trójai, thébai, mykénéi mondakör, Héraklés, Odysseus, Argonauták) foglalkozunk. Az óra célja ezen mítoszok ókori ábrázolásainak minél több fajtáját (vázafestmények, szobrászati alkotások), térbeli és időbeli különbségeiket és az ezekkel kapcsolatos problémákat bemutatni.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása magyar nyelvű forrásszövegek ill. (általában idegen nyelvű) szakirodalom alapján. Félév végén ZH a félév során tanulmányozott szövegekből és képanyagból.