BBN-TÖR-205/11 Görög szentélyek

 

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő, 12:00-13:30 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus áttekintést igyekszik nyújtani az ókori Görögország szentélyeiről. A nagy szentélykörzetek (pl. Olympia, Delphoi, athéni Akropolis) mellett kisebb templomokkal, jósdákkal, szent helyekkel is foglalkozunk a tárgyi és írott források alapján. A résztvevők érdeklődésének megfelelően részletesebben lehet szó egy-egy nagy szentélykörzet valamely korszakáról, épületéről, jellegzetes szertartásairól vagy egy-egy olyan szentélyről, amely csak egy bizonyos időszakban (bronzkor/ archaikus kor / klasszikus / hellénisztikus kor) virágzott.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden órán egy adott témakör, szentély közös feldolgozása kiadott magyar nyelvű forrásszövegek ill. (általában idegen nyelvű) szakirodalom alapján. Félév elején topográfia ZH, félév végén ZH a tanulmányozott szövegekből és képanyagból.

 

Sarkady J. (szerk.), Görög vallás – görög istenek, Bp. 1974.

Hegyi D. (szerk) Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe, Bp. 2001.