BBN-TÖR-203/1

Az ókori Görögország történetének tárgyi emlékei

 

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

 

A kurzus időpontja, helyszíne : Hétfő 14.00-15.30 MUK 6-8. fszt. 11.

 

A kurzus leírása:

Olyan régészeti leletek, leletegyüttesek kerülnek tárgyalásra, amelyek az írott forrásokból ismert történelmi képet egészítik ki ill. árnyalják. Az előadás a bronzkortól egészen a hellénisztikus korig terjedő időszakból merít témákat (pl. Trója, szicíliai gyarmatvárosok alapítása, az archaikus kori Spárta kultúrája, a pergamoni gall emlékművek). A nagy templomépítkezések (Delphoi, Athén, Olympia) mellett városok (Théra, Délos) és temetkezések (mükénéi aknasírok, verginai királysírok) is elemzésre kerülnek.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Félév végén ZH az órán elhangzott anyagból és a megadott szakirodalomból.